Szkolenie dla rolników – 17 marca 2023 r.


Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Janowie Lubelskim organizuje szkolenia dla rolników:

  1. Stosowanie środków ochrony roślin
  2. Zasady przyznawania płatności w ramach ekoschematów. Normy i wymogi warunkowości. (Płatności bezpośrednie w 2023 r.)

Data szkolenia: 17.03.2023 r. (piątek) godz. 9.00

Miejsce szkolenia: Urząd Gminy Dzwola

ZAPRASZAMY!