Władze Gminy Dzwola w obronie dobrego imienia św. Jana Pawła II


Z inicjatywy Wiesława Dyjacha – Wójta Gminy Dzwola, na wtorkowej sesji Rady Gminy Dzwola w dniu 14 marca 2023 r. została podjęta Uchwała w sprawie obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II.

Wójt Gminy Dzwola Wiesław Dyjach zwrócił się z wnioskiem do Rady Gminy Dzwola o rozszerzenie porządku obrad i poprosił o podjęcie uchwały, która pokazywałaby poparcie i solidarność Gminy Dzwola z wszystkimi, którym leży na sercu dobre imię św. Jana Pawła II. Przedstawiony przez Wójta projekt uchwały zawierał stanowisko Rady Gminy Dzwola wyrażające stanowczy sprzeciw wobec bezpodstawnych pomówień i powtarzających się ataków kierowanych na osobę Papieża Polaka. 

Radni Gminy Dzwola jednogłośnie podjęli uchwałę w obronie dobrego imienia św. Jana Pawła II, dając wyraz najgłębszemu przekonaniu, że warte prawdziwego szacunku oddziaływanie Jana Pawła II na ludzi, miało swoje źródło w jego świętym życiu, w dziejach jego szczególnego, godnego podziwu oddania życia Bogu i człowiekowi.

Wielkiego Polaka i wybitnego Papieża, szanujemy w Gminie Dzwola, pozostawił nam dziedzictwo w tysiącach zapisanych stron, które są nie tylko obrazem jego świętości, mądrości i patriotyzmu, ale dla nas zadaniem do wypełnienia. Zachęcamy do zgłębiania biografii, adhortacji, encyklik, listów apostolskich oraz homilii św. Jana Pawła II apelujemy o prawdę i szacunek, na który zasługuje jako ten, który tak bardzo upominał się o szacunek dla człowieka i bronił godności każdego.

Jesteśmy dumni, że od 1994 roku Publiczna Szkoła Podstawowa w Kocudzy ma nadane imię Jana Pawła II. Dzieci i młodzież ze szkół na terenie Gminy Dzwola, mając takiego patrona czerpią pozytywne wzorce.

Wójt i Radni Gminy Dzwola działając w imieniu własnym i społeczności Gminy Dzwola wyrazili zdecydowany sprzeciw wobec prób podważania autorytetu Wielkiego Polaka, przyjmując stanowisko w obronie dobrego imienia św. Jana Pawła II.

Uchwała Nr XXXVII.263.2023

Stanowisko Rady Gminy Dzwola