Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej – eliminacje gminne


8 marca 2023 r. w Zespole Szkół w Kocudzy odbyły się eliminacje gminne 45 edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Do konkursu przystąpili uczniowie ze zespołów szkół w: Kocudzy, Dzwoli, Krzemienia i PSP w Branwi. Celem konkursu była znajomość przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktyczne umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym i techniką pożarniczą oraz historia i tradycja ruchu pożarniczego.


Z ramienia Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim konkurs przeprowadzał st. kpt. Tomasz Albiniak. Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach wiekowych: I kategoria (uczniowie klas I-IV) i II kategoria (uczniowie klas V-VIII) Do eliminacji zgłosiło się 14 uczestników. Wyniki:
I grupa wiekowa:

  • I miejsce: Antoni Grzywna – ZS w Dzwoli,
  • II miejsce: Kamil Flis – ZS w Dzwoli.

II grupa wiekowa:

  • I miejsce: Zuzanna Wielgus – PSP w Branwi,
  • II miejsce: Izabela Rożek – PSP w Branwi,
  • III miejsce: Mateusz Zygmunt – ZS w Kocudzy,
  • IV miejsce: Natalia Wielgus – PSP w Branwi,
  • Mateusz Woźnica – ZS w Krzemieniu.

Na szczeblu powiatowym naszą gminę będą reprezentowali uczniowie: Antoni Grzywna i Kamil Flis z ZS w Dzwoli w I kategorii i uczennice: Zuzanna Wielgus i Izabela Rożek z PSP w Branwi w II kategorii.

Nagrody ufundował Wójt Gminy Dzwola Wiesław Dyjach. W podsumowaniu konkursu i rozdaniu nagród brali udział: Pani dyrektor ZS w Kocudzy Bożena Dubiel – Czochra, Wójt Gminy Dzwola Wiesław Dyjach, St. Kpt. Tomasz Albiniak i Komendant Gminny OSP w Dzwoli Stanisław Dyjach.