„Umiem pływać” – bezpłatne zajęcia sportowe dla uczniów klas I-III


Gmina Dzwola  przystąpiła do programu powszechnej nauki pływania „Umiem Pływać” organizowanej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Programem zostanie objętych 120 uczniów klas I-III ze szkół podstawowych z naszej Gminy, którzy wyrazili chęć przystąpienia do projektu.

Zajęcia nauki pływania w części teoretycznej i praktycznej będą organizowane na Pływalni „Otylia” w Janowie Lubelskim pod opieką wykwalifikowanej kadry instruktorów nauki pływania, w 8 grupach szkoleniowych po 15 osób. Projekt będzie obejmował 20 godzin nauki pływania.

Podstawowym celem programu „Umiem pływać” jest upowszechnienie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie nadwadze i otyłości, zapobieganie wadom postawy oraz nabycie podstawowych umiejętności pływania. Realizacja projektu powszechnej nauki pływania pozytywnie wpłynie na zdrowie, odporność i tężyznę fizyczną, pozwoli pokonać stres u uczniów i będzie doskonałą odskocznią od codziennych zajęć lekcyjnych.

Planowany całkowity koszt realizacji programu „Umiem pływać” wynosi 60 960, 00 zł.   Pozyskane dofinansowanie w formie dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki – ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów wyniesie 20 000,00 zł. Pozostałe koszty realizacji zadania w kwocie: 40 960,00 zł zostaną sfinansowane ze środków własnych budżetu Gminy Dzwola.