Udany test mobilnego agregatu prądotwórczego


W związku z planowaną przerwą w dostawie energii elektrycznej w dniu 23 września br. Gmina Dzwola miała okazję do wypróbowania możliwości zakupionego w sierpniu 2019 r. mobilnego agregatu prądotwórczego.

 

Dla zapewnienia ciągłości w dostawie wody dla miejscowości Kocudza Pierwsza, Kocudza Druga, Kocudza Trzecia, Zdzisławice, Kapronie, Władysławów, Dzwola i Konstantów agregat prądotwórczy został podłączony jako awaryjne źródło zasilania do układu elektrycznego na Ujęciu Wody w Kocudzy Pierwszej. Test wykazał, że nasz agregat „daje radę” i dostarcza wodę Mieszkańcom w niezakłócony sposób.

Dla przypomnienia jest to agregat typu ZGI-45DM zamontowany na przyczepie ciężarowej typu S21. Moc znamionowa agregatu to 36 kW.

Koszt zakupionego agregatu wyniósł 46 678,50 zł brutto, a przyczepy ciężarowej 9 065,10 zł brutto.