Umowa na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Dzwoli podpisana


W dniu 22 września 2020 r.  Wójt Gminy Dzwola Wiesław Dyjach przy kontrasygnacie Skarbnika Anety Gilas popisał umowę na roboty budowlane z firmą CHOCYK MARCIN MEDIABUD  z/s w Lublinie na “Termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Dzwoli i budynku Zespołu Szkół w Kocudzy”,

dla części nr 1 zadania, tj. “Termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Dzwoli”. Koszt przedmiotowych prac brutto wyniesie 1 051 650,00 zł.