VIII Pielgrzymka Strażaków na Jasnej Górze


27 maja 2023 r. odbyła się VIII Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę, która zgromadziła około 20 000 pielgrzymów strażaków Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych wraz z rodzinami, 55 orkiestr, 9 zespołów artystycznych oraz 500 pocztów sztandarowych, w tym 100 na wałach Jasnej Góry.

Gminę Dzwola reprezentowało ponad 100 osób – członków OSP z terenu gminy Dzwola. Przed rozpoczęciem uroczystości wszyscy obecni wzięli udział w Drodze Krzyżowej, którą poprowadził ksiądz Mariusz Pyryt – Kapelan Gminny OSP. Po Drodze Krzyżowej wszyscy udali się na błonia, aby uczestniczyć w uroczystościach.

We wspólnej modlitwie dziękczynnej z całą bracią strażacką udział wziął komendant główny PSP gen. brygadier Andrzej Bartkowiak wraz z zastępcą nadbryg. Krzysztofem Hejdukiem oraz prezes Zarządu Głównego ZOSP RP druh Waldemar Pawlak.

Na Placu Biegańskiego w rytm orkiestry OSP Mykanów pojawiły się Kompania Reprezentacyjna Państwowej Straży Pożarnej, Kompania Reprezentacyjna Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, kompania Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej oraz kompania strażaków z Ukrainy.

Komendant główny PSP gen. brygadier Andrzej Bartkowiak przyjął meldunek o rozpoczęciu uroczystości od kpt. Szymona Kwaśnicy i wspólnie dokonali przeglądu pododdziałów. Gen. brygadier Andrzej Bartkowiak uroczyście powitał wszystkich zebranych strażaków a wraz z nimi m.in. Panią Europoseł Jadwigę Wiśniewską, która reprezentowała Prezesa Rady Ministrów, Pana Lucjana Bełzę doradcę Szefa BBN, który reprezentował Pana Prezydenta Andrzeja Dudę, duchowieństwo, kierownictwo Komendy Głównej PSP, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Szkół Pożarniczych, Komend Wojewódzkich PSP, przedstawicieli Komend Miejskich i Powiatowych PSP, przedstawicieli innych służb, samorządów, strażaków PSP i OSP wraz z rodzinami i wszystkich uczestników wspólnej modlitwy.

Po przywitaniu i odczytaniu listów delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. duszpasterstwa strażaków Ordynariusz Warszawsko-Praski ksiądz biskup Romuald Kamiński skierował modlitwę do wszystkich zebranych przed pielgrzymką na Jasną Górę.

Przed wyruszeniem na Jasną Górę w imieniu narodu polskiego i polskich strażaków pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego wieniec złożyła Pani Europoseł Jadwiga Wiśniewska, a także komendant główny PSP gen. brygadier Andrzej Bartkowiak wraz z prezesem ZG ZOSP RP druhem Waldemarem Pawlakiem.

Posterunki honorowe pełniły wartę przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego na Placu Biegańskiego, pomniku księdza Jerzego Popiełuszki, pomniku Nieznanego Żołnierza oraz pomniku kardynała Stefana Wyszyńskiego na szczycie jasnogórskim. Warta składała się z dwóch strażaków PSP i dwóch strażaków OSP. Z ramienia PSP wartę przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego, pomniku księdza Jerzego Popiełuszki i pomniku Nieznanego Żołnierza wystawiła Kompania Reprezentacyjna KW PSP w Katowicach. Wartę przy pomniku kardynała Stefana Wyszyńskiego wystawiła Kompania Reprezentacyjna CS PSP w Częstochowie.

Komendanci Szkół PSP, dyrektor Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach oraz wiceprezesi ZG ZOSP złożyli wieniec przy pomniku ks. Jerzego Popiełuszki, śląski komendant wojewódzki PSP wraz z zastępcami oraz wiceprezesi ZG ZOSP RP w Katowicach złożyli wieniec przy pomniku Nieznanego Żołnierza a przy pomniku kardynała Stefana Wyszyńskiego wieniec złożyli kapelani Straży Pożarnej. 

Po wydaniu komendy o rozpoczęciu marszu na Jasną Górę, pielgrzymka ruszyła III Aleją Najświętszej Marii Panny. Na czele kolumny jechał quad oraz SLRR Ford Ranger. Następnie orkiestra OSP Mykanów pod batutą druha Krzysztofa Witczaka, a potem dowódca uroczystości, Kompania Reprezentacyjna PSP, Kompania Reprezentacyjna ZOSP RP, Kompania Reprezentacyjna MDP. Za pododdziałami zmierzały na Jasną Górę zaproszeni goście.

O godzinie 11.00 dzwony oraz hejnał z Wieży Jasnogórskiej oznajmiły rozpoczęcie Mszy Świętej w intencji wszystkich strażaków, którzy przybyli do Matki Bożej Częstochowskiej wraz ze swoimi rodzinami. Zaproszonych gości przywitał przeor Klasztoru OO. Paulinów na Jasnej Górze o. Samuel Pacholski. Mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił bp Romuald Kamiński. W przebieg Eucharystii zaangażowani byli strażacy PSP , OSP a także nie mogło zabraknąć przedstawicieli Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Uroczystość zakończono złożeniem wieńca przez komendanta głównego PSP i prezesa ZG ZOSP RP pod Epitafium Smoleńskim, pod którym podczas trwania Mszy Świętej ustawiona została warta składająca się z dwóch strażaków PSP, Kompanii Reprezentacyjnej CS PSP w Częstochowie oraz dwóch strażaków OSP. Podczas zagranego utworu „Śpij kolego”, oddano hołd wszystkim, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej.

Pielgrzymka Strażaków, to dzień kiedy do Sanktuarium Jasnogórskiego przybywają tysiące strażaków zawodowych jak i ochotników wraz z rodzinami. Zwyczaj ten wywodzi się jeszcze z okresu przedwojennego, kiedy to 18 czerwca 1939 r. odbył się Zjazd Strażactwa Polskiego na Jasnej Górze. Było to jedno z największych wydarzeń w historii polskiego pożarnictwa. Cieszymy się ogromnie, ze ta piękna tradycja i siła wspólnej modlitwy trwa do dziś.

Źródło: gov.pl

Zdjęcia: archiwum własne.