Wymiana lamp oświetlenia drogowego – inwestycja w realizacji


Obecnie trwają intensywne prace polegające na wymianie istniejących opraw oświetleniowych na nowoczesne wykonane w technologii LED, a także budowie 20 nowych lamp wykonanych w technologii LED oraz modernizacji szaf sterowniczych w celu wdrożenia systemu zarządzania oświetleniem ulicznym.

Powyższy projekt pn. “Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Dzwola”. Inwestycja jest realizowana dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotowa inwestycja obejmuje następujące prace:

  1. wymianę 433 starych opraw na nowe typu LED;
  2. wymianę wysięgników do opraw w ilości 370 szt.;
  3. modernizację 37 szafek oświetlenia ulicznego wydzielonych  i wyniesienia je z rozdzielni stacyjnych na słupa stacji oraz dobudowa na stacji trafo Kocudza 4 nowej szafki SOU zgodnie z istniejącym projektem;
  4. montaż 39 zegarów sterujących: 37 szt. w modernizowanych szafkach, 1 szt. w projektowanej szafce na stacji Kocudza 4 oraz 1 zegar w stacji Kocudza 12;
  5. w nowych oprawach montaż sterownika redukcji mocy;
  6. uruchomienie systemu redukcji mocy w oprawach.

Koszt inwestycji to 972 182,16 zł brutto. Dofinansowanie wynosić będzie 85% od kwoty netto inwestycji.