Wymiana pokryć dachowych Z AZBESTU z dotacją!


W grudniu 2023 roku ponownie ruszy nabór wniosków w ramach działania nr 5 Wymiana pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych, realizowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Przedmiotowy nabór odbędzie się w dniach 15 grudnia 2023 r. – 12 stycznia 2024 r.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego naboru dostępne są w Agencjach Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwych dla położenia gospodarstwa rolnego, a także w poniższym linku.

Właściciele gospodarstw rolnych położonych na terenie Gminy Dzwola będą mogli składać wnioski w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Janowie Lubelskim, ul. Ulanowska 61, 23-300 Janów Lubelski, tel.  15 872 50 70.

https://www.gov.pl/web/arimr/dzialanie-5-wymiana-pokryc-dachowych-z-materialow-szkodliwych-dla-zdrowia-lub-srodowiska-w-gospodarstwach-rolnych