Wyrzucanie odpadów karalne!


W związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców w sprawie niewłaściwego pozbywania się odpadów komunalnych czy odpadów takich jak skoszona trawa, gałęzie, zgrabione liście czy chwasty (np. po pieleniu ogródków) informuję, że pozbywanie się odpadów niezgodnie z obowiązującymi przepisami jest karalne.

Wyrzucanie śmieci, opadłych liści, skoszonej trawy czy gałęzi drzew do rzek lub przydrożnych rowów, lasu, palenie śmieci itp. jest wykroczeniem, za które grozi kara grzywny.

Kto jest świadkiem takiego postępowania obowiązany jest zgłosić ten fakt na policję.

Odpady ulegające biodegradacji, odpady zielone, tj. skoszona trawa, liście, drobne gałęzie można kompostować, do czego gorąco zachęcamy mieszkańców naszej gminy. Pozostałe odpady możemy oddawać zgodnie z wyznaczonym harmonogramem odbioru odpadów na terenie gminy Dzwola lub oddawać je do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który mieści się przy ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 46/48 w Janowie Lubelskim (godziny przyjmowania odpadów: poniedziałek-piątek 8.00-16.00, sobota 8.00-12.00).

Przypominamy, że każdy mieszkaniec gminy Dzwola jest zobowiązany pozbywać się odpadów zgodnie z przepisami prawa.

 

                                                                                              Wójt Gminy Dzwola
                                                                                                /-/ Wiesław Dyjach