Zaproszenie do udziału w pracach związanych ze sformułowaniem projektu zmiany planu zadań ochronnych (PZO)


Zaproszenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie do udziału w pracach związanych ze sformułowaniem projektu zmiany planu zadań ochronnych (PZO) dla obszaru Natura 2000 Lasy Janowskie PLB060005.

zaproszenie – RDOŚ

formularz zgłoszenia