Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania wsparcia finansowego


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania wsparcia finansowego w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 dla obszaru LGD „Leśny Krąg” w związku z ogłoszonymi naborami wniosków dla przedsięwzięć:

INWESTYCJE:

  • 1.1 Budowa lub przebudowa ciągów pieszych lub ścieżek rowerowych lub szlaków turystycznych
  • 1.2 Rozwój obiektów pełniących funkcje publiczne, kulturalne lub społeczne
  • 1.3 Rozwój infrastruktury publicznej lub kulturalnej z wykorzystaniem technologii Odnawialnych Źródeł Energii.
  • 1.4 Budowa, przebudowa lub wyposażenie obiektów, placów pełniących funkcje publiczne, turystyczne lub rekreacyjne

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ:

  • 1.1 Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej.- dla operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa
  • 1.1 Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej.- dla operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa

do udziału w spotkaniu zapraszamy:

– Przedsiębiorców

– Osoby fizyczne

– Przedstawicieli Jednostek Sektora Finansów Publicznych

– Przedstawicieli Instytucji Kultury

– Przedstawicieli organizacji pozarządowych nie prowadzących działalności gospodarczej

– Przedstawicieli Kościołów i związków wyznaniowych

 Podczas spotkania omówione zostaną następujące zagadnienia:

– zasady i warunki ubiegania się o pozyskanie środków;

– procedury aplikowania o udzielenie wsparcia;

– dokumentacja konkursowa;

– zasady oceny i wyboru operacji przez LGD

Spotkanie odbędzie się w dniu 20 września 2019 r. (piątek) o godzinie 13.00 

Miejsce spotkania:

Dom Nauczyciela – Sala Konferencyjna I piętro

Ogrodowa 16,23-300 Janów Lubelski

zaproszenie na spotkanie 20.09.2019