Życzenia na Dzień Samorządu Terytorialnego


29 czerwca 2000 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w specjalnej uchwale na 10-lecie odrodzenia polskiego samorządu terytorialnego ustanowił Dzień Samorządu Terytorialnego, wyrażając w ten sposób uznanie i szacunek wszystkim, którzy przyczynili się do jego powstania i upamiętniając wybory samorządowe z 27 maja 1990 r.

Ustawodawca zapisał w naszej Ustawie zasadniczej, iż gmina jest najważniejszym ogniwem, samorządowej wspólnoty. Reforma samorządowa uważana jest za jedną z najlepszych w III RP. Przyniosła decentralizację władzy i upodmiotowienie lokalnych wspólnot.