Więcej o: Mamy nowy sprzęt komputerowy dla szkół

Mamy nowy sprzęt komputerowy dla szkół

Wójt Gminy Dzwola przekazał zestawy komputerowe zakupione w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

 

Więcej “Mamy nowy sprzęt komputerowy dla szkół”