OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dzwola

W sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz sposobie udostępniania informacji zawartych w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym i ich zakresie.

Czytaj Więcej


ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO

ROZPORZĄDZENIE NR 27 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia środków zmniejszających ryzyko wystąpienia grypy ptaków i wzmocnienia środków bezpieczeństwa biologicznego w gospodarstwach utrzymujących drób na terenie powiatów bialskiego, chełmskiego, janowskiego, krasnostawskiego, kraśnickiego, lubartowskiego, lubelskiego, łęczyńskiego, łukowskiego, parczewskiego, radzyńskiego, ryckiego, świdnickiego, włodawskiego i zamojskiego.

Czytaj Więcej


Kampania „16 dni akcji przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć”

16 dni przeciw przemocy ze względu na płeć to międzynarodowa kampania, organizowana przez Center for Women’s Global Leadership i poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym. Wybrano dni pomiędzy 25 listopada, Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet a 10 grudnia, Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka, aby symbolicznie zaznaczyć związek pomiędzy przemocą wobec kobiet a naruszaniem praw człowieka i by podkreślić, iż przemoc wobec kobiet jest pogwałceniem praw człowieka.

Czytaj Więcej


Rada Gminy Dzwola – dyżur

Informujemy, iż Przewodnicząca Rady Gminy Dzwola Pani Urszula Kaproń pełni dyżur w każdy poniedziałek, w godz. 9.30-11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Dzwola (parter, pokój nr 6).

Czytaj Więcej


Nie bądźmy obojętni

Kiedy na dworze panują niskie temperatury wiele osób narażonych jest na utratę życia lub zdrowia na skutek wychłodzenia organizmu. Problem ten dotyka przede wszystkim osoby bezdomne, samotne, w podeszłym wieku. Ale nie tylko. Zagrożenie takie dotyczy także osób będących pod wpływem alkoholu. Widząc osobę potrzebującą pomocy nie bądźmy obojętni i pomóżmy jej.

Czytaj Więcej


Sezon grzewczy – dbajmy o czystsze powietrze!

Mając na uwadze informację Departamentu Monitoringu Środowiska GIOŚ/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Lublinie dotyczącą przekroczenia poziomu informowania i ryzyku dalszych przekroczeń dla pyłu PM10 w powietrzu, a także spadek temperatury skłaniający nas do zwiększenia częstotliwości ogrzewania naszych mieszkań, niniejszym przypominam o tym, aby pamiętać i dbać o czystość powietrza w okresie grzewczym.

Czytaj Więcej