Dofinansowanie na przebudowę dróg gminnych nr 109029L i 109030L tzw. „Goleniówki”

W dniu 14 listopada 2023 r. Wójt Gminy Dzwola Wiesław Dyjach wraz ze Skarbnik Gminy Anetą Gilas w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie podpisali umowę o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla Gminy Dzwola w kwocie 3 287 246,97 zł na „Przebudowa dróg gminnych: nr 109029L położonej w miejscowości Kocudza Druga i Zdzisławice w km 0+000 do km 2+762 oraz nr 109030L położonej w miejscowości Kocudza Druga w km 0+000 do km 0+282”.

Czytaj Więcej