„Cyfrowa Gmina Dzwola”


Zaproszenie na spotkanie organizacyjno – promocyjne projektu „Cyfrowa Gmina Dzwola”.

Spotkanie odbędzie się w dniu 05-08-2019 w Urzędzie Gminy Dzwola – sala konferencyjna godz. 15.00

 

W związku z realizacją projektu grantowego  Pn. „Cyfrowa Gmina Dzwola” W ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr II Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

WÓJT GMINY DZWOLA

Serdecznie zaprasza na spotkania informacyjno-promocyjne, podczas których zostaną omówione zasady udziału w zajęciach szkoleniowych w ramach w/w projektu. Nabór uczestników szkoleń będzie miał charakter otwarty. Do udziału w szkoleniach zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Dzwola, którzy ukończyli 25 lat.

Na potrzeby szkoleń zakupiony został sprzęt komputerowy. Szkolenia odbędą się w 10 grupach po 10 osób każda. Zajęcia szkoleniowe odbędą się w okresie lipiec  – wrzesień 2019 r. w ramach siedmiu modułów tematycznych.

Rodzic w Internecie

Mój biznes w sieci

Moje finanse i transakcje w sieci

Działam w sieciach społecznościowych

Rolnik w sieci

Tworzę własną stronę internetową (blog)

Kultura w sieci

 Spotkanie odbędzie się w dniu 05-08-2019 w Urzędzie Gminy Dzwola – sala konferencyjna godz. 15.00

  

UDZIAŁ W SZKOLENIACH JEST BEZPŁATNY !!!