Do Mieszkańców Gminy Dzwola


Szanowni Państwo!

W związku z niską jakością wydruku niektórych artykułów oraz fotografii umieszczonych w Gminnej gazecie ,,Źródło” – kwartalnik nr 15, pragniemy serdecznie przeprosić Państwa za zaistniałą sytuację. Gminna Biblioteka Publiczna i Ośrodek Kultury wydruk zleca firmie zewnętrznej przez co nie posiada bezpośredniej kontroli nad jakością wydruku. Powstała sytuacja nie była zależna od GBPiOK.

                                                                                                         Serdecznie przepraszamy.

Z poważaniem

p.o. Dyrektora GBPiOK

Paweł Blacha

Pismo do mieszkańców Gminy Dzwola(1)