Droga na ,,Osterie” Branewka- Dzwola


Szanowny Panie Wójcie
Zacznę może od podziekowania za podjecie tematu i realizacje tematu tej drogi, która niewątpliwie poprawi komunikację Dzwola-Branew a także poprawi dojazd do pól uprawnych dla rolników. Na uwagę zasługuję jednak forma wykonania owej nawierzchni, która w takim stanie na wiosnę niewątpliwie nie bedzie się nadawć już do użytkowania. Już teraz jazda samochodem po tej drodze grozi uszkodzeniem zawieszenia. Czy nie uważa Pan że takie inwestycje, których wykonania pozostawiają wiele do życzenia mają sens i czy nie lepiej byłoby w inny, trwalszy i lepszy sposób zmodernizować tą drogę?


Mieszkaniec Gminy

Szanowny Panie

Dziękuję za słowa podziękowania skierowane w moją stronę za wykonany remont drogi na „Osterie” Branewka – Dzwola tzw. „wygon skośny”.

Informuję, iż przedmiotowa droga jest drogą transportu rolniczego, czyli jak sama nazwa mówi służy głównie jako dojazd do pól uprawnych, a więc jest przeznaczona dla pojazdów rolniczych. Ubytki w nawierzchni są uzupełniane w miarę potrzeb. Nadmienić tutaj należy, iż w bieżącym roku udało się utwardzić cały odcinek drogi pomimo ograniczonych środków finansowych w budżecie Gminy, co w znacznym stopniu usprawniło dojazd rolnikom do swych pól.

Długość całego odcinka drogowego to ponad 1800 m. Koszt wykonania drogi w trwalszy i lepszy sposób, o którym Pan pisze to kwota około 850 000,00 zł. Na taki wydatek Gminy Dzwola na chwilę obecną nie stać. Jednakże w przyszłości Gmina Dzwola będzie chciała pozyskać środki zewnętrzne na modernizację jak się okazuje strategicznej drogi Branewka – Dzwola.

Wiesław Dyjach

Wójt Gminy Dzwola