Internet Światłowodowy dla części gminy


Szanowny Panie Wójcie
Piszę z pytaniem czy w najblizszej przyszłości jest planowana rozbudowa sieci świtłowodowej w gminie i podłączenie do niej wykluczonych jak dotąd miejscowości tj. Branew, Branewka, Kol. Branewka


Mieszkaniec Branwi

Szanowny Panie

Uprzejmie informuję, iż w obecnym czasie właściciel sieci światłowodowej zlokalizowanej na terenie naszej gminy prowadzi prace związane z wykonaniem niezbędnej dokumentacji technicznej potrzebnej do wykonania sieci światłowodowej na terenie miejscowości Branew Szlachecka, Branew Ordynacka, Branewka i Branewka – Kolonia.  Po wykonaniu powyższej dokumentacji zostanie wykonana sieć światłowodowa.

Informuję ponadto, iż sieć światłowodowa została zaprojektowana i wybudowana na terenie naszej gminy w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, którego celem jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w dostępie do szerokopasmowego internetu. Realizatorem projektu jest Minister Cyfryzacji i ten resort odpowiada za lokalizację wybudowanej już sieci na terenie naszej gminy.

Wiesław Dyjach

Wójt Gminy Dzwola