nologo

Sklep przy gminie

Panie Wójcie co dalej ze sklepem, czy oddany czy sprzedany. Wyjaśniło się już czy dalej nic nie wiadomo?


Uprzejmie informuję, że budynek sklepu GS zlokalizowany w sąsiedztwie Urzędu Gminu Dzwola znajduje się na gruncie stanowiącym własność Gminy Dzwola.

                                                                                                  Z poważaniem

                                                                                                                   Wójt Gminy Dzwola                                                                                                                                  Wiesław Dyjach