Gminne Obchody 84′ Rocznicy Walk pod Dzwolą


Naród, który nie zna swojej przeszłości,
umiera i nie buduje przyszłości.
( Św. Jan Paweł II)

          Pamiętając o historii naszej małej Ojczyzny i tym samym wychodząc naprzeciw słowom  Jana Pawła II,  uczciliśmy 84. rocznicę walk pod Dzwolą,  które  29 września 1939 stoczyli żołnierze  z Grupy pułkownika Tadeusza Zieleniewskiego z Niemcami.  Każdego roku w tych dniach społeczność Zespołu Szkół w Dzwoli obchodzi Święto Patrona Szkoły -Bohaterów Września 1939. Pielęgnując pamięć poległych żołnierzy, 29 września przedstawiciele Urzędu Gminy Dzwola, dyrektorzy szkół, nauczyciele, uczniowie oraz druhowie OSP złożyli wieńce i zapalili znicze na mogile zbiorowej żołnierzy, znajdującej się na cmentarzu  w Dzwoli, przy grobie ks. Piotra Paneckiego  oraz przed obeliskiem upamiętniającym żołnierzy poległych w walce z Armią Czerwoną w Krzemieniu.

     

         1 października 2023 roku miały miejsce obchody upamiętniające  bohaterstwo żołnierzy,  którzy 29 i 30 września 1939 roku przelali swoją krew w bitwie z niemieckim i sowieckim najeźdźcą.  Uroczystości rocznicowe  rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Dzwoli.  Wspólnej modlitwie przewodniczył proboszcz parafii,  ks. Mariusz Pyryt. Słowa homilii do zgromadzonych skierował ks. Adam Lechwar. W celebracji obchodów rocznicowych brały udział poczty sztandarowe: Gminy Dzwola, Grupy Rekonstrukcyjno-Historycznej im. płk. Tadeusza Zieleniewskiego, szkół oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Po nabożeństwie, uczestnicy obchodów przemaszerowali na plac przy Zespole Szkół w Dzwoli, gdzie nastąpiło podniesienie flagi państwowej na maszt oraz  uroczyste odśpiewanie hymnu narodowego przy akompaniamencie Olek Orkiestry. Zebranych na placu gości powitał Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej i Ośrodka Kultury Tomasz Jaszek. Słowa przemówienia do zebranych skierowali: Wójt Gminy Dzwola Wiesław Dyjach,  Dyrektor Zespołu Szkół w Dzwoli Iwona Marchut oraz zaproszeni goście.                                                                                                         
          Zanim delegaci w zadumie złożyli kwiaty i zapalili znicze przed pomnikiem Bohaterów Września 1939, Grupa Rekonstrukcyjno-Historyczna im. pułkownika Tadeusza Zieleniewskiego przeprowadziła Apel Pamięci i oddała salwę honorową. Dokonano odsłonięcia tablicy pamiątkowej,  przedstawiającej rys historyczny bitwy pod Dzwolą, powstałej z inicjatywy Stowarzyszenia Motocyklowego ,, Wrzesień `39″. Następnie, aby uczcić pamięć naszych Bohaterów, uczniowie Zespołu Szkół w Dzwoli wystąpili w montażu słowno-muzycznym, którego motywem przewodnim były wspomnienia żony oficera (płk. Władysława Płonki) z Grupy płk. T. Zieleniewskiego. Dialogi głównych bohaterów, przeplatane deklamacją liryki wojennej, utworów patriotycznych oraz śpiewem, w całokształcie stały się krótką lekcją historii. Zwieńczeniem występów młodzieży stał się taniec patriotyczny na cześć Bohaterów Września 1939, wykonany przez uczniów  z klasy I. Utrzymane w duchu patriotyzmu występy uczniów, oprawa muzyczna i scenografia zostały przygotowane przez następujących nauczycieli z Zespołu Szkół w Dzwoli: Agnieszkę Jargiło-Bożek, Elżbietę Kapicę, Justynę Jargiło,  Wiesława Muchę i Marzenę Koszałkę. W dalszej nieoficjalnej części  uroczystości odbył się koncert ,,Pieśni Armii Polskiej” w wykonaniu Lolek Orkiestry. Licznie zgromadzeni uczestnicy obchodów zostali poczęstowani grochówką podaną z kuchni polowej, którą przygotowały panie ze stołówki z Zespołu Szkół w Dzwoli. Nie zabrakło również innych smakołyków, którymi częstowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Dzwoli, za co Organizatorzy serdecznie dziękują. Miłośnicy historii i militariów mogli odwiedzić punkty promocyjne: Grupy Rekonstrukcyjno – Historycznej im. płk. Tadeusza Zieleniewskiego oraz 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej.                                                 

          Dziękujemy wszystkim uczestnikom obchodów za udział w uroczystościach patriotycznych oraz za wspólne oddawanie czci i chwały żołnierzom polskim, poległym we wrześniu 1939 roku na naszej ziemi.

A. Jargiło-Bożek – ZS Dzwola