Odbiór powodziówki w Branewce


W dniu 5 stycznia 2022 r. oficjalnie została odebrana inwestycja pn. Remont drogi gminnej nr 109018L w miejscowości Branewka.

Przedmiotowa droga w 2021 r. została uszkodzona w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych. W ramach inwestycji wykonana została nowa nawierzchnia asfaltowa o szerokości 3,5 m na odcinku 890 m  oraz pobocza utwardzone i gruntowe.

Wartość inwestycji wyniosła 511.485,05 zł z czego 357.012,00 zł stanowiła dotacja celowa Województwa Lubelskiego w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Janowie Lubelskim.