POSTANOWIENIE Nr 18/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W LUBLINIE II


Na podstawie art. 419 § 2 w związku z art. 419 § 2a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy oraz w związku z komunikatem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie określenia terminu przekazania przez gminy do Państwowej Komisji Wyborczej danych o wyborcach wpisanych na swój wniosek do rejestru wyborców oraz uaktualnienia przez komisarzy wyborczych opisów granic obwodów głosowania oraz okręgów wyborczych, Komisarz Wyborczy w Lublinie II postanawia, co następuje:

Dzwola Gmina Okręgi