Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Dzwola – inwestycja rozpoczęta


W miesiącu kwietniu br. rozpoczęto roboty drogowe związane z „Przebudową dróg gminnych na terenie gminy Dzwola”.

Wykonawcą robót jest Konsorcjum Firm PBI Infrastruktura S.A. z Kraśnika (liderem konsorcjum) i PBI WMB Sp. z o.o. z Sandomierza (partnerem konsorcjum). Koszt inwestycji to kwota 5.743.457,87 zł.

Przedmiotowa inwestycja obejmuje wykonanie nowej infrastruktury drogowej na terenach sołectw: Kocudza Pierwsza, Kocudza Druga, Kocudza Trzecia, Branewka i Branew.