Sprzedaż preferencyjna węgla – informacja


Informujemy Mieszkańców Gminy Dzwola, iż osoby, które złożyły już wnioski o zakup preferencyjny węgla do dnia 30 grudnia 2022 r. wskazując w nich zapotrzebowanie na zakup węgla na rok 2023,

a nie dokonali jeszcze tego zakupu w 2023 r., jak również osoby, które nie złożyły w ogóle jeszcze wniosków na zakup – a są do tego uprawnieni, mogą złożyć wnioski do Urzędu Gminy Dzwola oraz dokonać wpłaty za wnioskowaną ilość do dnia 27 kwietnia 2023 r.

Zamówienia na węgiel złożone po tym terminie nie zostaną przyjęte do realizacji.

Dla przypomnienia sprzedaż i dystrybucja odbywa się na podstawie składanych wniosków, które zostały pozytywnie zweryfikowane. Po weryfikacji wniosku mieszkaniec otrzymuje wiadomość (telefon) z prośbą o dokonanie wpłaty przelewem na konto Urzędu Gminy Dzwola (numer konta 97 9410 1036 2003 3000 0185 0001), tytuł przelewu: asortyment i ilość, imię i nazwisko oraz adres Wnioskodawcy np.: węgiel orzech 1,5 tony, Jan Kowalski, Dzwola 168). Wpłaty można również dokonywać osobiście w kasie urzędu tylko gotówką!

Po zaksięgowaniu należności Urząd Gminy Dzwola wystawi imienną fakturę oraz potwierdzenie odbioru, które przekaże na skład opałowy, z którym zawarł stosowną umowę.

Cena węgla (węgiel orzech, węgiel groszek) pozostaje bez zmian i wynosi 1900 zł brutto za 1 tonę. Dodatkowo zapewniono dla mieszkańców bezpłatny dowóz na terenie Gminy Dzwola, bez względu na miejscowość oraz zamówiony tonaż.