Umowa na termomodernizację w Zespole Szkół w Krzemieniu podpisana


W dniu 29 czerwca 2023 r. Wójt Gminy Dzwola Wiesław Dyjach wraz ze Skarbnik Gminy Anetą Gilas podpisali umowę z firmą PHU Rafał Jarosz z Zofianki Górnej na wykonanie prac budowlanych polegających na „Termomodernizacji budynku w Zespole Szkół w Krzemieniu, renowacji boiska wielofunkcyjnego wraz z utwardzeniem i zagospodarowaniem terenu przy szkole”.

Inwestycja będzie obejmować termomodernizację obiektu Zespołu Szkół w Krzemieniu polegającą m.in. na częściowej wymianie pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem całości, dociepleniu ścian zewnętrznych oraz wymianie oświetlenia w całej szkole na oświetlenie energooszczędne LED i montażu instalacji OZE. Ponadto zaplanowano wykonanie robót budowlanych w sali gimnastycznej w zakresie wymiany podłogi, odnowieniu ścian wraz z wyposażeniem w sprzęt i urządzenia sportowe. W ramach realizacji projektu przy obiekcie przeprowadzona zostanie renowacja boiska wielofunkcyjnego oraz montaż niezbędnych urządzeń sportowych. Zakres prac obejmuje również wykonanie odwodnienia wokół szkoły i utwardzenie terenu wraz z małą infrastrukturą oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej całej inwestycji. Koszt inwestycji to 3 979 050,00 zł. Dofinansowanie inwestycji pochodzi z Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 3 136 000,00 zł.

Wójt Gminy Dzwola Wiesław Dyjach podczas podpisywania powiedział:

Inwestycja, na której wykonanie podpisujemy dziś umowę stanowi bardzo ważny krok w poprawie warunków nauki dzieci i młodzieży, uczęszczającej do szkoły w Krzemieniu oraz w przyszłości będzie zapewne dobrze służył uczniom. Jestem przekonany, że przyczyni się dla rozwoju edukacji, kultury fizycznej i sportu, ale także poprawy jakości życia całej lokalnej społeczności.

Dyrektor Zespołu Szkół w Krzemieniu dodał, iż:

najbardziej cieszy renowacja boiska wielofunkcyjnego, ponieważ młodzież będzie mogła rozwijać swoje umiejętności sportowe.

Wykonawca prac Rafał Jarosz zapewnił, że:

prace zostaną wykonane sumiennie i starannie, zgodnie z zapisami zawartymi w podpisanej umowie.