Ważne! – przepisy, wiedza techniczna, programy finansowe wspierające poprawę energetyczną budynków.


Na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii, pod linkiem https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/efektywnosci-energetycznej-budynkow można znaleźć przydatne informacje dotyczące:

  1. Obowiązujących przepisów i procedur w obszarze charakterystyki energetycznej budynków.
  2. Podstawowej wiedzy technicznej w tym obszarze, umożliwiającej obywatelom podjęcie decyzji o działaniach, które w sposób możliwie jak najbardziej efektywny (optymalnym zarówno pod względem technicznym, jak i kosztów) przyniosą oczekiwane rezultaty.
  3. Dostępnych programów finansowych, wspierających poprawę charakterystyki energetycznej budynków, wraz z warunkami ich wykorzystania.

W zakładce Efektywność Energetyczna Budynków znajdują się informacje o obowiązujących przepisach, podstawowej wiedzy technicznej jak również odniesienia do najważniejszych inicjatyw wspierających obywateli w działaniu na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków.

Informacje te będą regularnie aktualizowane przez Ministerstwo o projekty i programy wsparcia uruchamiane m.in. w ramach nowej perspektywy finansowej UE.

Zachęcamy do zapoznania się z przedmiotowymi informacjami oraz programami, które umożliwią skorzystanie ze środków finansowych wspierających efektywność energetyczną budynków, a tym samym przyczynią się do mniejszego zużycia energii w naszych domach.

 

                                                                                                                              Wójt Gminy Dzwola

                                                                                                                              /-/ Wiesław Dyjach