Władysławów, Kapronie oraz Zdzisławice – zebrania wiejskie – fundusz sołecki


Zawiadamia się wszystkich Mieszkańców wsi: Władysławów, Kapronie oraz Zdzisławice, że w dniu 28 września 2022 r. (środa) odbędą się zebrania wiejskie w sprawie rozdysponowania funduszu sołeckiego na 2023 rok.

Miejsce i godzina zebrania oraz wysokość środków przypadających na dane sołectwo:
Władysławów Dom Sołtysa, godz. 16.00 13 907,08 zł
Kapronie Remiza OSP, godz. 17.00 13 907,08 zł
Zdzisławice Remiza OSP, godz. 18.00 26 752,16 zł

Szczegółowe informacje.

Zapraszam do udziału w zebraniach sołeckich

Wiesław Dyjach – Wójt Gminy Dzwola