Złote Gody – Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego


Złoto ma w naszej kulturze szczególne znaczenie. To nie tylko symbol bogactwa, ale także miłości i nieskończoności. Nic więc dziwnego, że to właśnie tym kolorem określa się pięćdziesięciolecie harmonijnego pożycia małżeńskiego. I to właśnie ten złoty jubileusz stał się powodem dla, którego dnia 18 września 2022 roku 17 par małżeńskich z terenu Gminy Dzwola spotkało się na uroczystości wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele p/w Matki Bożej Częstochowskiej w Dzwoli, którą koncelebrował proboszcz parafii ks. Mariusz Pyryt. W Eucharystii uczestniczyli sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych poseł Jan Kanthak, Wicewojewoda Lubelski Bolesław Gzik oraz Wójt Gminy Dzwola Wiesław Dyjach. Tradycyjnie podczas nabożeństwa małżonkowie odnowili swoje przyrzeczenia małżeńskie. Następnie Jubilaci wraz z władzami gminy udali się do remizy OSP w Konstantowie, gdzie odbyła się dalsza część programu.

Wójt Gminy Dzwola Wiesław Dyjach wraz z Kierownik USC Ewą Grzywna przywitali jubilatów oraz przybyłych gości. Po tej ceremonii Wójt Gminy Dzwola złożył gratulacje oraz najserdeczniejsze życzenia parom obchodzącym Złote Gody. Następnie Wicewojewoda Lubelski – Bolesław Gzik w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy dokonał aktu dekoracji medalami za Długie Pożycie Małżeńskie. Jubilaci otrzymali również dyplomy okolicznościowe, kwiaty i upominki wręczone przez Wójta Gminy Dzwola. Zwieńczeniem uroczystości Złotych Godów było wspólne, pamiątkowe zdjęcie oraz poczęstunek.