Wyciągi z obwieszczeń Komisarza Wyborczego w Lublinie I


Podajemy do wiadomości wyciągi z obwieszczeń Komisarza Wyborczego w Lublinie I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego oraz o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa lubelskiego.

Wyciąg WBP Gminy Komisarza Wyborczego w Lublinie II

Gmina Dzwola

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W LUBLINIE I
z dnia 9 kwietnia 2024 r.
o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
na obszarze województwa lubelskiego

 

[WYCIĄG]

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Komisarz Wyborczy w Lublinie I podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa lubelskiego, przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r.

Część II
Szczegółowe wyniki wyborów

Rozdział 33.
Wybory Wójta Gminy Dzwola

 

 1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę głosów uzyskał DYJACH Wiesław zgłoszony przez KWW „WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA”.
 2. Uprawnionych do głosowania było 4930.
 3. Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 2840 osobom.
 4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2840 wyborców, co stanowi 57,61% uprawnionych do głosowania.
 5. Wybrany kandydat uzyskał 2266 głosów ważnych.
 

Komisarz Wyborczy w Lublinie I

/-/ Marcin Piotr Chałupka

Wyciąg do rad Gminy Komisarza Wyborczego w Lublinie II

Gmina Dzwola

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W LUBLINIE I
z dnia 9 kwietnia 2024 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego

[WYCIĄG]

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Komisarz Wyborczy w Lublinie I podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego, przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r.

Część II
Szczegółowe wyniki wyborów

Dział I
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców

 

Rozdział 30.
Wybory do Rady Gminy Dzwola

Oddział 1.
Dane ogólne

 1. Dla przeprowadzenia wyborów do Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.
 2. Wybory przeprowadzono w 15 okręgach wyborczych.
 3. Głosowanie przeprowadzono w 14 okręgach wyborczych.
 4. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 3, w którym zarejestrowano jedną listę kandydatów.
 5. Uprawnionych do głosowania było 4578.
 6. Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 2665 osobom.
 7. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2664 osób, to jest 58,19% uprawnionych do głosowania.
 8. Głosów ważnych oddano 2593, to jest 97,33% ogólnej liczby głosów oddanych.
 9. Głosów nieważnych oddano 71, to jest 2,67% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 23, to jest 32,39% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 48, to jest 67,61% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

 1. Okręg wyborczy nr 1:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 348;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 205 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 205;

6) głosów ważnych oddano 199;

7) radnym został wybrany:

― SZUBA Stanisław,

z listy nr 14          KWW „WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA”.

 

 1. Okręg wyborczy nr 2:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 315;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 198 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 198;

6) głosów ważnych oddano 186;

7) radną została wybrana:

― ŚWIŚ Alina,

z listy nr 14          KWW „WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA”.

 

 1. Okręg wyborczy nr 3:

1) wybory odbyły się;

2) głosowania nie przeprowadzono;

3) radnym został wybrany:

― BLACHA Jan,

z listy nr 14          KWW „WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA”.

 

 1. Okręg wyborczy nr 4:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 374;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 227 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 227;

6) głosów ważnych oddano 221;

7) radnym został wybrany:

― MARCHUT Marcin,

z listy nr 14          KWW „WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA”.

 

 1. Okręg wyborczy nr 5:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 401;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 234 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 234;

6) głosów ważnych oddano 227;

7) radnym został wybrany:

― PIECYK Jan,

z listy nr 1            KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

 

 1. Okręg wyborczy nr 6:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 306;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 169 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 169;

6) głosów ważnych oddano 163;

7) radną została wybrana:

― FIEDOREK Beata Ewa,

z listy nr 14          KWW „WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA”.

 

 1. Okręg wyborczy nr 7:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 315;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 147 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 146;

6) głosów ważnych oddano 144;

7) radną została wybrana:

― OLESZKO Agnieszka,

z listy nr 14          KWW „WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA”.

 

 1. Okręg wyborczy nr 8:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 324;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 188 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 188;

6) głosów ważnych oddano 179;

7) radnym został wybrany:

― RYCERZ Józef,

z listy nr 15          KWW POROZUMIENIE INICJATYW SAMORZĄDOWYCH.

 

 1. Okręg wyborczy nr 9:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 287;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 199 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 199;

6) głosów ważnych oddano 196;

7) radnym został wybrany:

― MAZUR Krzysztof,

z listy nr 11          KWW MAŁA OJCZYZNA.

 

 1. Okręg wyborczy nr 10:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 415;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 244 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 244;

6) głosów ważnych oddano 237;

7) radną została wybrana:

― PAPIERZ Monika,

z listy nr 1            KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

 

 1. Okręg wyborczy nr 11:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 299;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 165 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 165;

6) głosów ważnych oddano 162;

7) radną została wybrana:

― BACIUR Aneta,

z listy nr 1            KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

 

 1. Okręg wyborczy nr 12:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 271;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 159 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 159;

6) głosów ważnych oddano 159;

7) radnym został wybrany:

― BĄCZEK Józef,

z listy nr 14          KWW „WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA”.

 

 1. Okręg wyborczy nr 13:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 278;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 175 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 175;

6) głosów ważnych oddano 173;

7) radną została wybrana:

― RAWSKA Anna,

z listy nr 1            KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

 

 1. Okręg wyborczy nr 14:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 260;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 130 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 130;

6) głosów ważnych oddano 128;

7) radnym został wybrany:

― DYJACH Krzysztof,

z listy nr 15          KWW POROZUMIENIE INICJATYW SAMORZĄDOWYCH.

 

 1. Okręg wyborczy nr 15:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 385;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 225 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 225;

6) głosów ważnych oddano 219;

7) radną została wybrana:

― KARWATOWSKA Monika Ewa,

z listy nr 1            KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.