Zespół Szkół w Krzemieniu w projekcie „Wspólnie działamy dla dobra małej ojczyzny” we współpracy z Fundacją Kultury Chrześcijańskiej ARTOS z Lublina


W Polsce obserwowany jest problem niskiego kapitału społecznego, rozumianego jako zaangażowanie ludzi w sprawy publiczne. Niski kapitał społeczny oznacza, że Polacy wciąż nie odnajdują się w roli obywateli, osób zaangażowanych w sprawy wspólnotowe. Dotyczy to również zaangażowania na rzecz pielęgnowania lokalnych tradycji w swojej małej ojczyźnie.

W procesie globalizacji i jednoczenia się Europy, budowanie świadomości, tożsamości kulturowej i zakorzenienia, jak również lokalnego dobra wspólnego ma istotne znaczenie szczególnie w pracy z młodzieżą, dla której może się ona stać wręcz niewyczerpanym złożem pomysłów aktywności obywatelskiej. Szczególnie Lubelszczyzna może pochwalić się bogatą i różnorodną tożsamością kulturową, która niestety, tak jak w całej Polsce,  stopniowo zanika.

Odpowiadając na powyższe problemy,  Fundacja Kultury Chrześcijańskiej ARTOS rozpoczęła działania realizowane w ramach projektu „Wspólnie działamy dla dobra małej ojczyzny”. Projekt realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG. Jego głównym celem jest wzmocnienie aktywności i postaw obywatelskich 150 uczniów i 20 nauczycieli na rzecz pielęgnowania lokalnej tradycji małej ojczyzny na terenie województwa lubelskiego w okresie od 01.02.2021r. do 31.03.2022r..

Projekt realizowany jest w małych miejscowościach województwa lubelskiego, w tym na terenie naszej gminy. Szkolnymi koordynatorami projektu są panie Agnieszka Dudzic i Joanna Sulowska, które wraz z uczniami klasy siódmej oraz reprezentantkami klas ósmych Zespołu Szkół w Krzemieniu, przeprowadzają inicjatywę mającą na celu ocalenie od zapomnienia tradycji związanych z kulinarnymi walorami naszego regionu. W związku z tym uczniowie zaangażowani w projekt uczestniczyli w różnych warsztatach m.in.  „Od ziarenka do bochenka” w gospodzie leśnej w Doboszówce,  zgłębiając tajniki powstawania staropolskiego, żytniego chleba; w planach mają organizację wystawy tradycyjnych sprzętów używanych w gospodarstwach domowych głównie do przygotowywania posiłków oraz przeprowadzenie wywiadów ze swoimi babciami lub członkiniami Kół Gospodyń Wiejskich, dzięki czemu będą mogli poznać przepisy na tradycyjne potrawy w naszej okolicy i porównać erę Thermomixów z erą pożółkłego zeszytu przekazywanego z rąk do rąk. Zwieńczeniem ich pracy będzie wydanie PRZEPIŚNIKA „Na podniebieniu w Krzemieniu”, zawierającego przepisy na smaczne, lokalne dania przekazywane z pokolenia na pokolenie.

Serdecznie zachęcamy wszystkich, którym tradycje i zwyczaje (zwłaszcza kulinarne) naszego regionu nie są obojętne do współpracy i włączenia się do inicjatywy.

Kontakt: gim_krzemien@o2.pl

Szkolni koordynatorzy projektu: p. A. Dudzic, p. J. Sulowska

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele

–Fundusz Krajowy,finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt ARTOS-1