Więcej o: Budżet na 2019 rok przyjęty jednogłośnie

Budżet na 2019 rok przyjęty jednogłośnie

Na III Sesji Rady Gminy Dzwola, która odbyła się dnia 28 grudnia 2018 roku radni gminy Dzwola przyjęli budżet gminy Dzwola na 2019 rok. W budżecie gminy zaplanowane są dochody na poziomie 24 050 353,68 złotych a wydatki na poziomie 23 069 824,68 złotych. Planowana nadwyżka w kwocie 980 529,00 złotych przeznaczona zostanie na spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych.

 

Więcej “Budżet na 2019 rok przyjęty jednogłośnie”

Więcej o: HARMONOGRAM – zbiórki odpadów komunalnych 2019 r.

HARMONOGRAM – zbiórki odpadów komunalnych 2019 r.

Informujemy wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dzwola, iż w roku 2019 odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Dzwola będzie realizował wykonawca wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z O.O. w Biłgoraju 23-400 Biłgoraj, ul. Łąkowa 13.

 

Więcej “HARMONOGRAM – zbiórki odpadów komunalnych 2019 r.”

Więcej o: Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny

Od 1 stycznia 2019 r. Karta Dużej Rodziny przysługuje także tym rodzicom, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.

 

Więcej “Karta Dużej Rodziny”