Więcej o: Projekt – kursy, szkolenia, staże, wsparcie finansowe

Projekt – kursy, szkolenia, staże, wsparcie finansowe

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli przygotowuje się do sporządzenia i złożenia wniosku o dofinansowanie (projektu konkursowego) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne, w działaniu 11.1 Aktywne włączenie.

Więcej “Projekt – kursy, szkolenia, staże, wsparcie finansowe”

Więcej o: SZKOLENIE CHEMIZACYJNE

SZKOLENIE CHEMIZACYJNE

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli Zespół Doradztwa Rolniczego w Janowie Lubelskim organizuje „SZKOLENIE CHEMIZACYJNE DLA ROLNIKÓW W ZAKRESIE STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN PRZY UŻYCIU OPRYSKIWACZY”,  w dniu 15.01.2019 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Dzwola.

Więcej “SZKOLENIE CHEMIZACYJNE”

Więcej o: Zaproszenie na konsultacje społeczne  projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Zaproszenie na konsultacje społeczne projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Wójt Gminy Dzwola zaprasza zainteresowane organizacje do udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Dzwola w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dzwola na rok 2019.

 

Więcej “Zaproszenie na konsultacje społeczne projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi”