Więcej o: Informacja Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 3 października 2019 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 3 października 2019 r.

Na podstawie art. 13b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Komisarz Wyborczy w Lublinie II informuje wyborców o siedzibach lokali obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.:

 

Więcej “Informacja Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 3 października 2019 r.”

Więcej o: Zapotrzebowanie na uprawę maku

Zapotrzebowanie na uprawę maku

Urząd Gminy Dzwola zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy o podanie planowanego areału uprawy maku i konopi włóknistych na terenie Gminy Dzwola w 2020 roku. Informację o planowanym areale uprawy maku i konopi włóknistych prosimy złożyć w Urzędzie Gminy Dzwola (w sekretariacie), w terminie do dnia 30.10.2019 roku.

 

Więcej “Zapotrzebowanie na uprawę maku”