Zaproszenie na festyn

Koło Gospodyń Wiejskich w Dzwoli zaprasza mieszkańców Gminy Dzwola na Festyn organizowany w ramach Narodowego Programu Szczepień #SzczepimySię z KGW, który odbędzie się 8 września 2021 roku w godzinach od 700 do 1200 na placu przy Remizie OSP w Dzwoli.

Czytaj Więcej


Zaproszenie na spotkanie promocyjno-informacyjne o projekcie „Szansa na samodzielność”.

Gmina Dzwola/Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli realizuje projekt pt. „Szansa na samodzielność”, który jest współfinansowany z Unii Europejskiej.  Niesie on szerokie wsparcie mieszkańcom naszej gminy.

Z podstawowych form wsparcia, zakładanych w projekcie można uzyskać nieodpłatnie, między innymi:
– doradztwo, poradnictwo (psychologiczne, zawodowe),
– kursy zawodowe, szkolenia (w tym stypendia szkoleniowe za każdą godzinę kursu),
– staże zawodowe (płatne miesięcznie około 1400 zł netto),
– zwrot kosztów dojazdu na szkolenia, staż,
– pomoc finansową w postaci zasiłków oraz inne.

Czytaj Więcej


Telefon Zaufania Młodych

Od 1 czerwca 2021 r. psychologowie Fundacji ITAKA, przez 6 dni w tygodniu, dyżurują przy Telefonie Zaufania Młodych pod numerem 22 484 88 04
Pomoc psychologiczna pod tym numerem jest całkowicie bezpłatna.
 

Czytaj Więcej


OPS

Fundusz alimentacyjny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 trwający od 1 października 2021r. do 30 września 2022r. można składać w formie elektronicznej od dnia 1 lipca 2021r. (za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl , bankowości elektronicznej lub portalu PUE ZUS), natomiast wnioski w formie tradycyjnej (papierowej) przyjmowane są od 1 sierpnia 2021r.

Czytaj Więcej


Pomoc materialna dla uczniów

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z załącznikami potwierdzającymi uzyskane dochody z miesiąca sierpnia br. należy składać w nieprzekraczalnym terminie tj.

  •   od 1 do 15 września 2021 roku w przypadku uczniów szkół
  •   od 1 do 15 października 2021 roku w przypadku słuchaczy kolegiów

Czytaj Więcej