Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg dla Gminy Dzwola

W dniu 15 września Wójt Gminy Dzwola Wiesław Dyjach z rąk Wojewody Lubelskiego Lecha Sprawki otrzymał dofinansowanie dla Gminy Dzwola w kwocie 251 268,00 zł na “Przebudowę drogi gminnej nr 109014L w km od 0+000 do km 0+990 w miejscowości Kocudza Trzecia” .

Czytaj Więcej