Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie – informacja


Szanowni Mieszkańcy, uruchomiony został Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie.

 

Szczegółowa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Gminy Dzwola 25 lipca 2019 r. Urząd Gminy Dzwola wychodząc z pomocą do rolników z terenu gminy Dzwola, będzie przyjmował próby glebowe w budynku Urzędu Gminy Dzwola w dniach 3-5 września 2019 roku. Informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Dzwola pok. nr 5 lub pod numerem telefonu 15 687 24 85.

                                                                         Wójt Gminy Dzwola

                                                                            Wiesław Dyjach

1. Wniosek do WFOSiGW o wapnowanie

2. Załącznik do wniosku – de-minimis – 3 str

3. Instrukcja wypełniania wniosku do WFOSiGW

4. Instrukcja wypełniania załącznika do wniosku

5. Załącznik do instrukcji – wapna nawozowe

6. Załącznik do instrukcji – srodki wapnujace

7. Komunikat dot. priorytetowego programu

8. Informacja o danych na fakturze

9. Instrukcja pobierania próbek glebowych z gruntów ornych i użytków zielonych

10. Szkic sytuacyjny pól gospodarstwa

11. Koszt analizy podstawowej próby rolniczej i określenia dawki wapna w OSChR w Lublinie

12. Siedziba w Lublinie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

13. Kontakt Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Lublinie