Pytania i Odpowiedzi

Przed skorzystaniem z usługi „Zadaj pytanie Wójtowi” zapoznaj się z regulaminem usługi oraz zasadami przetwarzania danych osobowych.

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (opcjonalnie)

  Temat

  Treść wiadomości


  Panie Wójcie, czy są dostępne mapy jak przebiegać ma obwodnica Dzwoli oraz cała droga przez naszą gminę? Na stronie gminy kilka lat temu zostały dodane plany, jednak nie mogę wyszukać  planów po wprowadzeniu poprawek. Czy drogi techniczne przy obwodnicy będą na całym jej odcinku po obu stronach. Na stronie https://polska.geoportal2.pl/ droga techniczna od strony wsi nie przebiega na całej długości obwodnicy, czy to jest błąd, czy rzeczywiście ta droga nie będzie dochodzić do obecnej DK74 (pierwotne plany uwzględniały wyjście drogi technicznej od strony wsi na wysokości księżych pól)?


  Uprzejmie informuję, iż mapy obwodnicy Dzwoli oraz całej rozbudowy drogi krajowej nr 74 są dostępne do wglądu w Urzędzie Gminy Dzwola. Dodatkowo informuję, iż jednostką odpowiedzialną za realizację tej inwestycji jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie.

  Z uwagi na to, iż pliki zawierające aktualny projekt rozbudowy DK 74 są plikami o dużej pojemności, dlatego też niemożliwe jest umieszczenie ich na stronie internetowej gminy. Jeżeli jest Pan zainteresowany przebiegiem obwodnicy, jak i całej rozbudowy drogi na terenie naszej gminy zapraszam do Urzędu Gminy Dzwola w celu zapoznania się z projektem.

  Szanowny panie wójcie, dwa lata temu została przeprowadzona modernizacja oświetlenia ulicznego w naszej gminie. Jak można przeczytać na stronie gminy: koszt całkowity inwestycji to kwota 1 064 713,91 zł.
  Lampy LED oczywiście świecą o wiele lepiej niż poprzednie. Jednak od samego początku jak zostały wymienione pojawia się okresowe wyłączanie się niektórych lamp, ostatnio jadąc przez Dzwolę zauważyłem, że nie świeciły trzy lampy obok siebie. Moje pytanie co z nimi jest nie tak? Z tego co wiem lampy renomowanej marki Philips więc nie powinno być z nimi takiego problemu jak można zauważyć podróżując wieczorami drogami naszej gminy? Czy są to faktycznie dobre lampy czy został zamontowany jakiś chiński bubel?


  Redukcja mocy, która została zamontowana w oprawach oświetlenia drogowego posiadała oprogramowanie nowej generacji w sterownikach ASTdim.

  Oprogramowanie nie było dopracowane, dlatego zostało to zgłoszone do producenta sterowników, który poprawił i dopracował system pracy sterowników. Przeprogramowano system, usuwając wadliwe oprogramowanie sterowników oraz wprowadzono nowy poprawiony program do sterowania oświetleniem.

  Dużym problemem w funkcjonowaniu oświetlenia są też niestety nieizolowane linie nN, które podczas burz i silnych porywów wiatru wyłączają zasilanie lamp, co powoduje, że sterowniki niezasilane w tym czasie energią samoistnie zmieniają czas świecenia lamp i w większości przypadków trzeba powtórzyć programowanie.

  Witam,
  Czy projekt nowego nowego budynku urzędu gminy zawiera informację w jaki sposób będzie zasilany w ciepło nowy budynek? Czy będą to pompy ciepła czy podłączenie do starej kotłowni? O ile mi wiadomo nowe przepisy unijnej pseudoekologii zakazują instalowania rozwiązań grzewczych bazujących na paliwach kopalnych od 2028 roku.
  Pozdrawiam i czekam na odpowiedź.

  Mieszkaniec Gminy Dzwola


  W odpowiedzi na Pana pytanie informuję, iż nowy budynek administracyjny Urzędu Gminy Dzwola będzie zasilany w ciepło za pomocą kondensacyjnego kotła gazowego.

  Wiesław Dyjach – Wójt Gminy Dzwola

  Szanowny panie wójcie, jadąc drogą od skrzyżowania w Dzwoli w kierunku Goraja, zauważyłem brak nowo posadzonych drzew od strony zachodniej, a jak pamiętam przed remontem drogi właśnie od strony zachodniej rosła większość drzew. Moje pytanie skąd decyzja o posadzeniu nowych drzew tylko z jednej strony i czy ma to związek ze brakiem miejsca od strony zachodniej z powodu uprawy gruntu w pasie drogowym przez rolnika?

  Mieszkaniec Gminy Dzwola


  W odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 17.12.2023 r. niniejszym informuję, że Wnioskodawca – Zarząd Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim uzyskał stosowne zezwolenie na usunięcie drzew z wspomnianego terenu. Przedmiotowe zezwolenie uzależnione zostało od wykonania przez Wnioskodawcę nasadzeń zastępczych, na konkretnych działkach, nie wskazywało natomiast po której stronie należy ich dokonać, z uwagi na co należy domniemywać, że biorąc pod uwagę ograniczony teren  do wykonania ww. nasadzeń Wnioskodawca dokonał ich właśnie w tym, a nie innym miejscu, czy tak faktycznie było o odpowiedź należy się zwrócić bezpośrednio do Zarządu Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim, ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski, e-mail: zdp@powiatjanowski.pl.

  Czy na 2024r. gmina przewiduje  jakieś programy OZE bądź dofinansowania do wymiany kotłów?

  Mieszkaniec


  W odpowiedzi na Pana pytanie informuję, iż aplikowanie Gminy Dzwola o dotację na wymianę kotłów C.O. jest zależne od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, który dysponuje środkami z Unii Europejskiej i ogłasza konkursy na konkretne zadania, w tym powyższe. Na dzień dzisiejszy, tj. 05.12.2023 r. nie ma ogłoszonych tego typu konkursów. Jeżeli nabory zostaną  w przyszłości ogłoszone Gmina Dzwola będzie aplikować z wnioskami, o ile forma dofinansowania będzie polegała na dotacji a nie instrumencie finansowym (tj. pożyczce).

  Reasumując, proszę obserwować stronę gminy po to, aby być na bieżąco ze wszystkimi informacjami.

  Wiesław Dyjach – Wójt Gminy Dzwola

  Dzień dobry Panie Wójcie

  Czy otrzymał Pan już odpowiedź od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sprawie pisma znak: GP.671.1.2023 o planowanym przebiegu kolei w naszej gminie?


  Szanowny Panie

  W odpowiedzi na Pańskie pytanie dotyczące odpowiedzi od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sprawie znak: GP.671.1.2023 informuję, że odpowiedź udzielona przez PKP PLK została zamieszczona jako załącznik przy odpowiedzi na Pańskie poprzednie pytanie dotyczące kolei w dniu 29.08.2023 r. https://dzwola.eu/wp-content/uploads/2023/09/Pismo-PKP-PLK.pdf

  Wiesław Dyjach – Wójt Gminy Dzwola

  Dzień dobry Panie Wójcie.
  Czy ma Pan jakieś informacje jakie są warianty przebiegu linii kolejowej która ma przebiegać przez naszą gminę i gdzie planowane są ewentualne przystanki?
  Czy będą prowadzone jakieś konsultacje z mieszkańcami?
  Doszły mnie słuchy że przez Dzwolę linia ma przebiegać przez łąki. Czy to prawda?
  Bardzo dziękuję za odpowiedź
  Pozdrawiam
  Mieszkaniec gminy


  Szanowny Panie

  W odpowiedzi na Pańskie pytania dotyczące planowanej linii kolejowej na terenie Gminy Dzwola uprzejmie informuję, że pismem znak: GP.671.1.2023 z dnia 4 sierpnia 2023 r. zostały one przekazane do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jako inwestora planowanej linii kolejowej Szastarka – Janów Lubelski – Biłgoraj. Obecnie oczekujemy na odpowiedź.

  Wiesław Dyjach – Wójt Gminy Dzwola

  Odpowiedź z dnia 21.08.2023 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

  Dzięń Dobry Panie Wójcie
  Piszę w sprawie fatalnego stanu drogi Dzwola od składu budowlanego do Kocudzy Pierwszej. Ta droga to ewidentnie wizytówka złej strony gminy i chyba najgorsza droga w gminie a być może nawet w powiecie. Czy planowany jest w niedługiej przyszłości remont tego fatalnego odcinka drogi??


  Mieszkaniec Dzwoli

  W odpowiedzi na Pana pytanie informuję, iż droga, o którą Pan pyta jest drogą powiatową o numerze 2825L, której administratorem jest Powiat Janowski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim. To powyższe instytucje odpowiadają za utrzymanie tej drogi, przebudowę i inne prace drogowe.

  Na dzień dzisiejszy, tj. 24 marca 2023 r. odcinek drogi od km 0+009 do km 2+471 (od skrzyżowania z drogą krajową do miejscowości Kocudza Druga do tzw. „Bartosa”) jest przewidziany do przebudowy. Zarząd Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim podpisał już umowę z projektantem, który będzie przygotowywał stosowną dokumentację na przebudowę tego odcinka. Przebudowa drogi powiatowej jest planowana w roku 2024.

  Ze swojej strony informuję, iż Gmina Dzwola mając na uwadze stan techniczny drogi partycypowała już w kosztach wykonania regulacji geodezyjnych drogi w kwocie 32 500,00 zł, jak również będzie partycypować w kosztach dokumentacji projektowej w kwocie 39 360,00 zł.

  Wiesław Dyjach – Wójt Gminy Dzwola

   

  Szanowny Panie Wójcie,
  Jako mieszkaniec miejscowości Branew chciałbym zapytać dlaczego gmina Dzwola nie planuje do tej pory oświetlenia ulicznego na odcinku od końca Branwii w kierunku Branewki tj. przy stawie? Zauważyłem że gmina zrealizowała oświetlenia innych odcinków ulic gminnych, często nawet tych mniej uczęszczanych niż ta główna ulica Branwii. Nie wiem dlaczego po raz kolejny ta część gminy jest po raz kolejny zaniedbywana i pomijana w gmninnych inwestycjach. Obecna sytuacja stwarza niejednokrotnie niebezpieczeństwo zarówno dla pieszych którzy często uczęszczają tą drogą w godzinach wieczornych, jak i dla kierowców. Proszę o ustosunkowanie się do tej sytuacji


  Mieszkaniec miejscowości Branew

  W odpowiedzi na Pana pytanie informuję, iż uczestnicząc na zebraniach sołeckich sołectw Branewka czy Branew ani razu żaden mieszkaniec nie zgłosił takiego zapotrzebowania. Ponadto na sesjach Rady Gminy Dzwola sołtysi oraz radni z tego terenu takiego problemu, wniosku o budowę oświetlenia nie składali.

  Informuję ponadto, iż do budowy oświetlenia na sam początek niezbędne jest sporządzenie map do celów projektowych oraz projektu budowlanego. Na zebraniach sołeckich sołectw takich jak: Krzemień Pierwszy, Zofianka Dolna, Kocudza Pierwsza, Kocudza Druga i Kocudza Trzecia mieszkańcy wnioskowali o to, by wykonać na ich terenie oświetlenie w miejscach, których jest taka potrzeba. Wówczas zebrania przyjmując te wnioski za zasadne podjęły uchwały o wykonaniu dokumentacji i dokumentacje te zostały wykonane. W miarę posiadanych dokumentacji oraz środków finansowych, Gmina realizuje później budowę oświetlenia.

  Mając na uwadze powyższe, zachęcam do aktywności na zebraniach sołeckich i zgłaszanie wniosków do realizacji z funduszu sołeckiego oraz budżetu Gminy.

  Gmina Dzwola zrealizowała tak, jak Pan pisze projekt pn. „Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Dzwola”, który miał na celu modernizację istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dzwola oraz budowę 20 nowych lamp w miejscowościach Kocudza Pierwsza i Kocudza Druga – informacyjnie dodam, że projekty na budowę tych lamp zostały wykonane w 2020 r. ze środków pochodzących z funduszu sołeckiego tych miejscowości przy wsparciu środków pochodzących z budżetu Gminy i zostały one wykorzystane przy aplikowaniu o środki z Unii Europejskiej.

   Wiesław Dyjach – Wójt Gminy Dzwola

  Witam, jak wiadomo panele fotowoltaiczne oraz pompy ciepła są coraz popularniejsze w naszych mieszkaniach (UE, ekonomia i wygoda). Mam pytanie czy nasza gmina w tym roku lub w następnych latach rozważa kolejny program na panele fotowoltaiczne oraz dopłaty do pomp ciepła?


  Obywatel Gminy Dzwola

  W odpowiedzi na Pana pytanie informuję, iż rozważania Gminy dotyczące wykonania kolejnego programu dotacji na panele fotowoltaiczne oraz pompy ciepła jest uzależniona od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, który dysponuje środkami z Unii Europejskiej i ogłasza konkursy na konkretne zadania, w tym powyższe. Na dzień dzisiejszy, tj. 24.03.2023 r. nie ma ogłoszonych tego typu konkursów. Jeżeli nabory zostaną  w przyszłości ogłoszone Gmina Dzwola będzie aplikować z wnioskami, o ile forma dofinansowania będzie polegała na dotacji a nie instrumencie finansowym (tj. pożyczce).

  Reasumując, proszę obserwować stronę gminy po to, aby być na bieżąco ze wszystkimi informacjami.

  Wiesław Dyjach – Wójt Gminy Dzwola

  Dzień dobry Panie Wójcie

  Chciałbym spytać czy istnieje możliwość zabezpieczenia drogi -,,Wygonu” nr. działki 504 (od zakrętu z jadąc do Kocudzy Górnej, wzdłuż w kierunku północnym aż do lasu ,,Choiny” przed Branwią Szlachecką ,,Sapami”), i wykonać znaki graniczne lub znaki geodezyjne i przywrócić jej szerokość do stanu pierwotnego?
  Czy jest jakaś możliwość o upomnienie lub ukaranie tego rolnika? Pytanie zadaję ponieważ właściciel działek od strony zachodniej znacząco rokrocznie podorywuje drogę.
  Droga ta jest główną drogą dojazdową do pól okolicznych mieszkańców a maszyny rolnicze są coraz większe.

  Teraz po remoncie drogi asfaltowej do Kocudzy Górnej pozostał zfrezowany asfalt i ziemia. Czy przewidziane jest w najbliższej przyszłości jakiś remont, wycinka drzew i poprawa stanu tej drogi? Szczególnie zjazd z górki w stronę Sapów jest ciężko przejezdny.

  Czekam na odpowiedź i pozdrawiam
  Mieszkaniec


               Sz. P. Mieszkaniec Dzwoli

  W odpowiedzi na zadane pytanie informuję, iż ze względu na szereg kosztownych inwestycji zaplanowanych w budżecie Gminy Dzwola na rok 2023, wskazanie pasa drogowego drogi o numerze ewidencyjnym 504 położonej w obrębie ewidencyjnym Dzwola z budżetu Gminy jest niemożliwe. Droga, o której mowa jest drogą transportu rolniczego. Decyzje o remontach czy innych pracach wykonywanych na tych drogach podejmowane są na zebraniach sołeckich, kiedy to mieszkańcy podejmują stosowne uchwały na wykonanie konkretnych prac w swoich sołectwach. Dlatego też zapraszam Pana na takie zebranie i przedstawienie na nim propozycji wskazania pasa drogowego drogi o numerze ewidencyjnym 504. Jeżeli wniosek zostanie przyjęty przez mieszkańców do realizacji, wówczas podjęte zostaną stosowne czynności geodezyjne, które wskażą faktyczny pas drogowy drogi i czy faktycznie rolnik, o którym Pan wspomina w zapytaniu narusza granicę pasa. Bez wskazania granic nie jest możliwe upomnienie czy też ukaranie tego rolnika.

  Odnosząc się do drugiej części pytania informuję, iż materiał zgromadzony w pasie przedmiotowej drogi zostanie na nią wbudowany w roku bieżącym, jak tylko warunki pogodowe i glebowe na to zezwolą.

   

                                                                                     Wiesław Dyjach – Wójt Gminy Dzwola

  Dzień Dobry Panie Wójcie,

  zwracam się z zapytaniem czy Nasza Gmina przyjmie uchodźców z Ukrainy, większość gmin szykuje miejsca dla uciekających, czy to w szkołach, domach seniora czy innych miejscach, myślę że u nas też znalazłoby się miejsce choć dla kilku rodzin czy matek z dziećmi na ten ciężki czas, Dom Kultury w Kocudzy II posiada miejsca noclegowe, jest zaplecze kuchenne, podobnie Remiza na Konstantowie, nie wiem jak dokładnie z Remiza w Krzemieniu. Dla tych ludzi ważny jest teraz dach nad głową i to można byłoby im zapewnić, a w reszcie myślę że pomogli by mieszkańcy, gdyby potrzebne było jakieś doposażenie, żywność itp. Wiele ludzi przyjmuje mieszkańców Ukrainy do domów, u nas jest trochę strach z tym, dobrze gdyby Gmina dała przykład. Proszę rozważyć taka możliwość. Pozdrawiam, Mieszkaniec Gminy.

  Mieszkaniec Gminy


  Sz. P. Mieszkaniec gminy

  W odpowiedzi na zadane pytanie, uprzejmie informuję, iż wszystkie działania prowadzone przez Gminę muszą być realizowane zgodnie z wytycznymi Wojewody Lubelskiego.

  W województwach lubelskim i podkarpackim funkcjonują punkty recepcyjne dla uchodźców z Ukrainy. W związku z agresją rosyjską na Ukrainę na pełną skalę obywatele Ukrainy zyskają pomoc w Polsce. W punktach recepcyjnych otrzymają więcej informacji na temat pobytu w Polsce, zostaje im zapewnione tymczasowe zakwaterowanie, otrzymają ciepły posiłek, podstawową opiekę medyczną oraz miejsce na odpoczynek.

  Gmina Dzwola, przekazała do Wojewody Lubelskiego informację dotyczącą znajdujących się obiektów i budynków, na terenie naszej gminy w których jesteśmy właścicielami oraz które można by było wykorzystać jako miejsca zakwaterowania dla cudzoziemców.

  Jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego powinny kierować zgłoszenia o skierowaniu obywatela Ukrainy do zakwaterowania do właściwego terytorialnie starostwa powiatowego, a dopiero starostwa Powiatowe kierują niniejsze zgłoszenia bezpośrednio do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie i wówczas osoby potrzebujące otrzymują skierowanie do miejsca zakwaterowania.

  Gmina Dzwola nie pozostaje obojętna od 27 lutego 2021 r. aktywnie włączyliśmy się w zbiórkę darów dla Mieszkańców Ukrainy. Urząd Gminy Dzwola prowadzi zbiórkę produktów codziennie w godzinach pracy 7.30-15.30.

  Szanowny Mieszkańcu – informuję również o indywidualnej inicjatywie dotyczącej kwaterowania uchodźców z Ukrainy we własnych obiektach, wówczas nie ma obowiązku działania zgodnie z wytycznymi Wojewody, które mówią że przyjęcia i kwaterowanie uchodźców powinny się odbywać poprzez punkty recepcyjne.

  Dziękujemy za wszelkie działania, za chęć oferowania pomocy uchodźcom.

  Wiesław Dyjach – Wójt Gminy Dzwola

  Czy jest możliwość poprawy nagrań z sesji? chodzi o to, że osoby, które nie mówią do mikrofonu ciężko zrozumieć oglądając na YT


  Sz. P. Mieszkaniec gminy

  W odpowiedzi na powyższe pytanie informuję, iż z uwagi na wprowadzony na terytorium kraju stan zagrożenia epidemicznego,  obrady sesji odbywają się w świetlicy wiejskiej OSP Kocudza Druga, gdzie nie ma zainstalowanego systemu nagrań sesji, stąd też nie zawsze jakość nagrań jest zadowalająca.

  Osoby zabierające głos na sesji mają udostępnione mikrofony.

  Celem zapewnienia lepszej jakości nagrań z sesji, podczas kolejnych obrad poza salą narad w Urzędzie Gminy Dzwola, zostanie zwrócona szczególna uwaga by osoby zabierające głos korzystały z mikrofonów.

  Wiesław Dyjach – Wójt Gminy Dzwola

  Szanowny Panie Wójcie
  Twierdzi Pan że owa droga jest drogą transportu rolniczego, jednak jak do tej pory służy głównie do transportu budowlanego dla okolnicznych przedsiebiorców branży budowlanej. Takie użytkjowanie drogi już w tym momencie spowodowało że ta droga już teraz praktycznie nie nadaje sie do jakiegokolwiek innego transportu. Czy nie można było tego przewidzieć wczesniej i pomyśleć naprzykład o ograniczeniu tonażu samochodów wjeżdzających na tą drogę?
  Twierdzi Pan że ubytki są uzupelniane w miarę potrzeb, a tak naprawdę kolejna pojawiająca się dziura nakłada sie na inną.


  Sz. P. Mieszkaniec gmniny.

  W odpowiedzi na Pana zapytanie informuję, iż znaki o ograniczeniu tonażu B-18 – zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 8 ton zostały ustawione zaraz po utwardzeniu przedmiotowej drogi po obu stronach wjazdów na drogę. Jeżeli jest Pan świadkiem łamania tego zakazu przez użytkowników drogi, to jako prawy obywatel, powinien Pan zgłosić ten fakt na policję w celu ujęcia kierowców łamiących zakaz i ukarani ich stosownymi mandatami karnymi.

  Przedmiotowa droga jest remontowana w miarę posiadanych środków w budżecie gminy. Wykonanie na obecną chwilę drogi w wyższym standardzie, tj. na całości odcinka ułożenie warstwy asfaltowej nie jest możliwe z powodów finansowych.

  Przebudowa drogi do wyższych standardów przewidziana jest do wykonania w niedalekiej przyszłości.

  Szanowny Panie Wójcie
  Zacznę może od podziekowania za podjecie tematu i realizacje tematu tej drogi, która niewątpliwie poprawi komunikację Dzwola-Branew a także poprawi dojazd do pól uprawnych dla rolników. Na uwagę zasługuję jednak forma wykonania owej nawierzchni, która w takim stanie na wiosnę niewątpliwie nie bedzie się nadawć już do użytkowania. Już teraz jazda samochodem po tej drodze grozi uszkodzeniem zawieszenia. Czy nie uważa Pan że takie inwestycje, których wykonania pozostawiają wiele do życzenia mają sens i czy nie lepiej byłoby w inny, trwalszy i lepszy sposób zmodernizować tą drogę?


  Mieszkaniec Gminy

  Szanowny Panie

  Dziękuję za słowa podziękowania skierowane w moją stronę za wykonany remont drogi na „Osterie” Branewka – Dzwola tzw. „wygon skośny”.

  Informuję, iż przedmiotowa droga jest drogą transportu rolniczego, czyli jak sama nazwa mówi służy głównie jako dojazd do pól uprawnych, a więc jest przeznaczona dla pojazdów rolniczych. Ubytki w nawierzchni są uzupełniane w miarę potrzeb. Nadmienić tutaj należy, iż w bieżącym roku udało się utwardzić cały odcinek drogi pomimo ograniczonych środków finansowych w budżecie Gminy, co w znacznym stopniu usprawniło dojazd rolnikom do swych pól.

  Długość całego odcinka drogowego to ponad 1800 m. Koszt wykonania drogi w trwalszy i lepszy sposób, o którym Pan pisze to kwota około 850 000,00 zł. Na taki wydatek Gminy Dzwola na chwilę obecną nie stać. Jednakże w przyszłości Gmina Dzwola będzie chciała pozyskać środki zewnętrzne na modernizację jak się okazuje strategicznej drogi Branewka – Dzwola.

  Wiesław Dyjach

  Wójt Gminy Dzwola

  Szanowny Panie Wójcie
  Piszę z pytaniem czy w najblizszej przyszłości jest planowana rozbudowa sieci świtłowodowej w gminie i podłączenie do niej wykluczonych jak dotąd miejscowości tj. Branew, Branewka, Kol. Branewka


  Mieszkaniec Branwi

  Szanowny Panie

  Uprzejmie informuję, iż w obecnym czasie właściciel sieci światłowodowej zlokalizowanej na terenie naszej gminy prowadzi prace związane z wykonaniem niezbędnej dokumentacji technicznej potrzebnej do wykonania sieci światłowodowej na terenie miejscowości Branew Szlachecka, Branew Ordynacka, Branewka i Branewka – Kolonia.  Po wykonaniu powyższej dokumentacji zostanie wykonana sieć światłowodowa.

  Informuję ponadto, iż sieć światłowodowa została zaprojektowana i wybudowana na terenie naszej gminy w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, którego celem jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w dostępie do szerokopasmowego internetu. Realizatorem projektu jest Minister Cyfryzacji i ten resort odpowiada za lokalizację wybudowanej już sieci na terenie naszej gminy.

  Wiesław Dyjach

  Wójt Gminy Dzwola

   

  Witam,

  Dowiedziałem się, że w mojej miejscowości (Branewka) powstanie myjnia bezdotykowa.
  Ma się ona znaleźć w samym środku wsi, w bliskim sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej.
  Moje obawy dotyczą wypuszczania mniejszych dzieci na dwór – ciężko jest upilnować by nie wychodziły na ulicę, a myjnia spowoduje wzmożony ruch samochodów – taka inwestycja znacznie zwiększa szanse wypadku drogowego.
  Dodatkowo w Internecie można przeczytać sporo artykułów ludzi mieszkających blisko takich myjni, skarżą się oni na całodobowy hałas i nieprzyjemny zapach w odległości nawet do kilkuset metrów od myjni.

  Czy takie inwestycje nie powinny powstawać na uboczu z dala od zabudowy mieszkalnej,
  zwłaszcza jeśli w okolicy jest sporo (jak na tak małą wioskę) małych dzieci?

  Pozdrawiam.


  Szanowny  Pan

  Szanowny Panie, odpowiadając na pytanie zadane w ramach udostępnionego na stronie internetowej Gminy Dzwola formularza „zadaj pytanie wójtowi”, odnośnie planowanej budowy myjni bezdotykowej w miejscowości Branewka, niniejszym pragnę wyjaśnić, że planowana inwestycja nie będzie znajdować się na terenie należącym do Gminy Dzwola, stąd też Gmina nie posiada żadnych środków prawnych, aby zatrzymać inwestycje na prywatnej nieruchomości.

  Inwestycja polegająca na budowie myjni nie jest inwestycją celu publicznego i informacje jej dotyczące nie mogą być podawane do publicznej wiadomości wszystkim zainteresowanym, mogą być udzielane tylko stronom postępowania. Ponadto dane osobowe zarówno inwestora jaki pozostałych stron postępowania zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) podlegają ochronie i nie mogą być upubliczniane.

  Jeżeli jest Pan stroną prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy to zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem może się Pan zapoznać z dokumentami zgromadzonymi w niniejszej  sprawie oraz zgłaszać ewentualne zastrzeżenia i wnioski, mogące mieć znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. W przypadku gdy nie będzie się Pan zgadzał z wydaną decyzją, to przysługuje Panu prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zamościu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

  Ponieważ zasady usytuowania, posadowienia obiektów, wyposażenia w niezbędne urządzenia techniczne reguluje ustawa Prawo budowlane i akty wykonawcze do tej ustawy min. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.) to uwagi i zastrzeżenia dotyczące tych spraw nie mogą być rozpatrywane na etapie decyzji o warunkach zabudowy wydawanej w oparciu o przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym bowiem nie są w kompetencji tut. organu.

  Ponadto wskazać należy, że wniosek o wydanie pozwolenia na budowę obiektu będzie rozpatrywany przez Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim i w toku postępowania rozważane będą wszelkie aspekty planowanej inwestycji, również te związane z ewentualnymi immisjami na nieruchomości sąsiednie. Co więcej, jeżeli właściciele działek sąsiednich zgodnie z posiadanymi przez organ danymi technicznymi, będą narażeni na jakiekolwiek immisje pochodzące z planowanej inwestycji, to będą brać udział w tym postępowaniu w charakterze strony. Z kolei ewentualne przekroczenia hałasów już podczas użytkowania myjni należeć będą do kompetencji organów ochrony środowiska.

  Dzień dobry,

  Moje pytanie dotyczy planowanej budowy myjni samochodowej w miejscowości Branewka.

  Czy takie inwestycje są wskazane w pobliżu przepływającej rzeki?

  Czy wszelkie chemiczne środki myjące wraz z deszczem lub powietrzem (jako „bryza” i wszelkiego rodzaju opary) nie przedostaną się do wody i nie zniszczą małego ekosystemu?

  Czy opary z tych środków nie wpłyną negatywnie na komfort życia mieszkających w pobliżu rodzin? A zwłaszcza małych dzieci?

  Osobiście uważam, że praca takiej myjni zaburzy możliwość wypoczynku na świeżym powietrzu, a powstające hałasy nie pozwolą (również w porze nocnej) na pełne korzystanie z „uroków wsi”.

   

  Z góry dziękuję za odpowiedź,

  Pozdrawiam


  Dzwola, dnia 16 czerwca 2021 roku

                                                                                                                                                                                                Szanowna/y  Pan/i

  Szanowna/y Pani/e,

  w odpowiedzi na Pani/ńskie pytanie z dnia 9 czerwca 2021 roku dotyczącej budowy myjni samochodowej uprzejmie informuję, że w przypadku złożenia wniosku o ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie bezdotykowej myjni samochodowej, jest on rozpatrywany zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), a strony postępowania strony są zawiadamiane o jego wszczęciu jak również o możliwości zapoznania się z dokumentami zgromadzonymi w sprawie oraz zgłaszania ewentualnych zastrzeżeń i wniosków, mogących mieć znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. Stronami postępowania poza inwestorem jest właściciel działki na której ma być realizowana inwestycja oraz właściciele działek sąsiednich. Prawo do zgłaszania ewentualnych zastrzeżeń i wniosków przysługuje tylko stronom postępowania.

  Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839) budowa myjni samochodowej nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Ewentualny wpływ inwestycji na środowisko naturalne, wody powierzchniowe oraz nieruchomości sąsiednie zawsze jest analizowany przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy. Projekt decyzji o warunkach zabudowy opracowuje uprawniony architekt, a sporządzony projekt decyzji podlega uzgodnieniom stosownie do przepisów art. 53 ust. 4 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z właściwymi organami w szczególności: Dyrektorem Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Stalowej Woli,  Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Lublinie, Ministrem Klimatu i Środowiska oraz Starostą Janowskim. Po uzyskaniu przewidzianych prawem uzgodnień Wójt Gminy Dzwola wydaje decyzję o warunkach zabudowy. W przypadku gdy któraś ze stron postępowania nie zgadza się z wydaną przez Wójta Gminy Dzwola decyzją, ma prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zamościu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

  Z poważaniem

  Wiesław Dyjach – Wójt Gminy Dzwola

  Szanowny Panie Wójcie,
  Przeglądając stronę BIP Gminy Dzwola zwróciłem uwagę na przetarg na oczyszczalnię ścieków przy szkole w Kocudzy. Oferty na wykonanie już złożone. Świetna informacja bo inwestycja bardzo potrzebna. Jednak rozwiązanie (umiejscowienie) tej oczyszczalni jest, wg mnie, trochę niefortunne ponieważ jest zlokalizowana w znacznej części na boisku do piłki nożnej i bieżni do biegania.
  Czy przewidziana jest inna lokalizacja dla boiska do piłki nożnej i bieżni? Czy może jest przewidziane jakieś inne rozwiązanie z odtworzeniem boiska i bieżni?
  Jeśli nie ma zamysłów na nową lokalizację lub inne odtworzenie boiska i bieżni to rodzi się pytanie czy nie można było zastosować innej technologii oczyszczania ścieków – zajmującej mniejszą powierzchnię?
  Nie zniechęcajmy dzieci do uprawiania sportu i tak za dużo czasu spędzają przed komputerami i smartfonami.
  W wyrazami szacunku
  Marek Malec


  Dzwola, dnia 06.05.2021 r.

  Sz. P. Marek Malec

  W odpowiedzi na Pana zapytanie informuję, iż prace nad realizacją projektu budowlanego na „Budowę hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dzwola” zostały rozpoczęte w miesiącu styczniu 2018 roku i wszelkie założenia dot. rodzaju oczyszczalni oraz technologii oczyszczania ścieków zostały podjęte w tym czasie. Lokalizacja przedmiotowej oczyszczalni jak Pan słusznie zauważył znajduje się w pewnej części na istniejącym boisku i bieżni do biegania. Po wykonaniu inwestycji Dyrektor Zespołu Szkół poczyni odpowiednie kroki, aby boisko i bieżnię zlokalizować na placu szkolnym w sposób umożliwiający w odpowiedni sposób na korzystanie z tego przez dzieci i młodzież. Nadmienię również, że technologia oczyszczania ścieków przyjęta w projekcie jest metodą nowatorską i korzystną dla Gminy Dzwola dlatego, że m.in. do przedmiotowej oczyszczalni ścieków będzie można zrzucać ścieki pochodzące z budynków użyteczności publicznej, co przyczyni się do zmniejszenia kosztu wywozu nieczystości ścieków z w/w budynków.

  Z poważaniem

  Wiesław Dyjach – Wójt Gminy Dzwola

  Panie Wojcie dlaczego zepsuł Pan drogę w Krzemieniu drugim od remizy do krajówki, nie dość że na jej końcu są takie doły że trzeba zęby trzymać to teraz jeszcze wstawił Pan (czy kto) dwie przeszkody. Po co a jeżeli to już chyba nie na tej drodze a może na tych bocznych. Teraz trzeba hamować i trzymać się kierownicy a tak się ładnie jeździło. Po co to, kto na to zezwolił. A tą końcówkę też mógłby Pan zrobić po ludzku.


  Dzwola, 19.01.2021 r.

  Sz. P. Ciekawy

  Szanowny Panie

  W odpowiedzi na Pana pytanie: „…dlaczego zepsuł Pan drogę w Krzemieniu drugim…, wstawił (czy kto) dwie przeszkody…” informuję, iż zgodnie z wnioskiem mieszkańców Krzemienia Drugiego podjętym na zebraniu sołeckim w dniu 27 września 2019 r. uznając wniosek za zasadny i poprawiający bezpieczeństwo użytkowników dróg, realizując przedmiotowy wniosek na drodze gminnej nr 108996L („wygon rożkowski”) została wprowadzona nowa organizacja ruchu drogowego z niezbędnym oznakowaniem, m.in. znakami U-16, tj. progami zwalniającymi. Na skrzyżowaniu dróg gminnych 108996L („wygon rożkowski”) oraz 108995L (od mleczarni w kierunku Majdanu) przed wprowadzeniem tej organizacji ruchu drogowego dochodziło do niebezpiecznych sytuacji drogowych ze względu na ograniczoną widoczność użytkowników drogi 108995L. Ustawienie progów zwalniających znacznie sytuację poprawiło, czyli bezpieczeństwo na drodze zostało podniesione, co również ma odzwierciedlenie w głosach mieszkańców.

  W odniesieniu do Pana zapisów, cyt. „…nie dość że na jej końcu są takie doły że trzeba zęby trzymać… A tą końcówkę też mógłby Pan zrobić po ludzku.” informuję, iż wójt poprzedniej kadencji przygotowując dokumentację techniczną jak i postępowanie przetargowe dla inwestycji pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 108996L dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Krzemień Drugi. Krzemień Drugi – Dr. Krajowa nr 74 od km 1+414 do km 1+835” nie zadbał o to, aby odpowiedni zjazd z drogi krajowej nr 74 mógł być wykonany, skutkiem czego bezpieczeństwo użytkowników drogi, nie zostało należycie zabezpieczone. Dla potwierdzenia tego faktu, poniżej plan sytuacyjny powyższej inwestycji.

  Informuję, iż w obecnym czasie prowadzone są prace przez Generalna Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie dot. „Rozbudowy drogi krajowej nr 74 na odcinku Janów Lubelski – Frampol od km 213 + 106 (km istn. 213 + 106) do km 224 + 948 (km istn. 225 + 014)” w związku z powyższym dbając o finanse publiczne, podjąłem decyzję, iż wykonanie obecnie zjazdu z drogi krajowej nr 74 na drogę gminną nr 108996L („wygon rożkowski”) jest niezasadne, a pieniądze publiczne wydane na projekt i jego wykonanie byłyby wydane niegospodarnie. Przemawia za tym fakt, iż inwestycja rozbudowy drogi krajowej nr 74 zostanie rozpoczęta na przełomie lat 2021/2022, a skrzyżowania i dojazdy na poszczególne drogi gminne zostaną przeprojektowane i wykonane, na co przedkładam poniżej projekt rozbudowy drogi krajowej nr 74.

  PLAN SYTUACYJNY

  droga

  legenda

  Z poważaniem

  Wiesław Dyjach – Wójt Gminy Dzwola.

  Pan
  Wójt Gminy Dzwola.

  Zdaję sobie sprawę, że sytuacja związana z pandemią ogranicza funkcjonowanie urzędów i instytucji. W tym okresie, jak że ważną rolę odgrywają elektroniczne nośniki informacji. Zgłoszony telefonicznie przeze mnie problem dzikich kotów w dniach: 16 października do pracownika Urzędu i 20 października 2020 r. do Pana, pozostał bez bezzwłocznego załatwienia. Przesłane przez Urząd Gminy pismo świadczy niezbicie, że pracownicy Urzędu nie znają podstawowych dokumentów prawa miejscowego, w oparciu o które powinni wykonywać swoje obowiązki.
  Posługując się adresem Pana poczty e-meil, w dniu 28 października 2020 r. wystosowałem do Pana pismo, na które do dnia dzisiejszego nie otrzymałem odpowiedzi.
  Zdaję sobie sprawę, że nie kazdy problem można załatwić zgodnie z oczekiwaniem strony, ale nie wyobrażam sobie, że nie można się do niego ustosunkować – także bez zbędnej zwłoki.
  W związku z faktem, że może występować problem z odczytaniem mojego pisma na Pana adresie, pozwoliłem sobie go zamieścić na tej stronie, którą dla ułatwienia funkcjonowania Urzędu sam utworzyłem.

  Zofianka Dolna, dnia 28 października 2020 r.

  Stanisław Rożek
  Zofianka Dolna 50
  23-304 Dzwola

  Pan
  Wiesław Dyjach
  Wójt Gminy
  w Dzwoli

  dot. pisma:GZ.7031.31.2.2020
  z dnia 21.10.2020 r.

  W piśmie: znak i data jw., nie oczekiwałem wykładni treści zawartych
  w ustawie o Ochronie Zwierząt, którą przywołał Pana pracownik. Istotnie, jest to bardzo ważny akt prawny, w oparciu o który (Art. 11.1. Zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin), Gmina Dzwola opracowała „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gm. Dzwola”, przyjęty przez Radę Gminy w Dzwoli uchwałą Nr XII/84/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. Program ten obliguje Gminę do stosowania jego postanowień. W ww. piśmie, do treści tego Programu nie odniesiono się nawet jednym zdaniem.
  W Rozdziale 2 Programu zapisano: „Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca
  w schroniskach dla zwierząt,
  § 3.1. Umieszczenie bezdomnych zwierząt następuje w Schronisku dla zwierząt „BAROS” z/s w Suchedniowie przy ul.Berezów 76d.2. … .
  Problem, przeze mnie zgłoszony w rozmowach telefonicznych posiada związek
  z zapisem w Programie – Rozdział 3. „Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie.
  § 4. „1. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi realizuje się poprzez:
  1) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących w przypadku zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców gminy;
  2) zapewnienie, w miarę możliwości, dokarmiania kotów wolno żyjących (zakup
  i wydawanie karmy społecznym opiekunom–karmicielom kotów, tj. osobom, które zobowiążą się do dokarmiania kotów);
  3) sterylizację kocic dziko żyjących.
  W Rozdziale 4.
  Odławianie bezdomnych zwierząt § 5 .
  1. Odławianie bezdomnych zwierząt nie ma charakteru stałego i odbywa się w zależności od zaistniałej potrzeby z urzędu oraz na zgłoszenie interwencyjne.
  2. Odławianiem obejmuje się bezdomne zwierzęta, a w szczególności chore lub zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi.
  § 6. W przypadkach pojawienia się bezdomnego zwierzęcia na terenie Gminy Dzwola należy powiadomić o tym Urząd Gminy Dzwola …. .
  § 7.1.Odławianie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone przy użyciu specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, nie stwarzającego zagrożenia dla ich życia i zdrowia. … .
  Interwencja moja podyktowana była „humanitarnym ich potraktowaniem”.
  Z wieloletnich doświadczeń wiem, że tym kotom zagraża ruch na drodze krajowej nr 74, przy której usytuowana jest moja posesja. Z pełną opowiedzialnością oświadczam, że kilka kotów, których byłem właścicielem na tej drodze zginęło. Świadkiem tych zdarzeń jest także mieszkający vis a vis lekarz weterynarii, który także stracił kilka zwierząt. Przemieszczanie się ich przez drogę, stanowi zagrożenie dla ich życia i zdrowia, a także stwarza zagrożenie dla użytkowników (kierowców) ruchliwej drogi, których reakcja na widok przebiegającego kota może być nieprzewidywalna.
  Ze względu na powyższe, oczekuję ze strony Gminy skutecznej interwencji, ewentualnie sugestii co do innych rozwiązań problemu, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa z tego zakresu.

  Stanisław Rożek


  Urząd Gminy Dzwola

  Dzwola 168

  23-304 Dzwola

  Dzwola, 20 listopada 2020 r.

   

  GZ.7031.31.3.2020   

  Pan

  Stanisław Rożek

  Zofianka Dolna 50

  23-304 Dzwola

   

  W odpowiedzi na wnioski dot. problemu dziko żyjących kotów – przebywających na Pana posesji (szt. 2), w nawiązaniu do Pańskich telefonicznych zgłoszeń i pism z dnia 28.10.2020 r. i 18.11.2020 r. oraz przesłanej przez Urząd Gminy Dzwola odpowiedzi znak: GZ.7031.31.2.2020 z dnia 21.10.2020 r., uprzejmie wyjaśniam: zgłoszenie telefoniczne z dnia 16.10.2020 r. (piątek) i 20.10.2020 r. zostało przyjęte do realizacji, odpowiedź przesłano w dniu 21.10.2020 r. listem poleconym. Pismo z dnia 28.10.2020 r. przesłane pocztą elektroniczną zostało przekazane pracownikowi merytorycznemu, celem ponownego rozpatrzenia sprawy. Odnosząc się do pisma znak: GZ.7031.31.2.2020, w którym przywołano zapisy Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o Ochronie Zwierząt podtrzymujemy, stanowisko dot. odławiania dziko żyjących kotów, istotnym jest, że koty wolno żyjące nie są kotami bezdomnymi, lecz zwierzętami dzikimi. Podnoszony przez Pana argument w piśmie z dnia 28.10.2020 r. dot. bezpieczeństwa dla ruchu samochodowego na drodze krajowej jest niewystarczający, gdyż przymusowe przemieszczenie kotów dziko żyjących mogłoby zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia wypadku, ponieważ zwierzęta dziko żyjące wracają do swoich legowisk oraz wcześniejszych miejsc pobytu. Z tego powodu kotów wolno żyjących nie wolno również przeganiać ani płoszyć. Koty domowe, mogą stanowić większe zagrożenie dla ruchu drogowego niż koty wolno żyjące, które są z natury bardziej ostrożne.

  Odnosząc się do znajomości prawa miejscowego przez pracowników Urzędu, pragnę podkreślić, iż pracownik merytoryczny wykonując zadania z zakresu m.in. opieki nad zwierzętami bezdomnymi, został zatrudniony w wyniku przeprowadzonego w 2016 r. naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze. Z informacji o wyniku naboru zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzwola, podpisanej przez Pana wynika, że pracownik posiada wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje, predysponujące go do pracy.

  I N F O R M A C J A WÓJTA GMINY DZWOLA o wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

  Zgodnie z zapisami „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dzwola na 2020 rok” § 4 ust. 1 pkt 2 Gmina zapewnia, w miarę możliwości, dokarmiania kotów wolno żyjących, w przypadku wyrażenia przez Pana zgody na ich dokarmianie Urząd Gminy Dzwola przekaże karmę. W tej sprawie proszę o kontakt telefoniczny z pracownikiem tel. 15 687 24 85.

   Wójt Gminy Dzwola

  Wiesław Dyjach

   

   

  Panie Wójcie co dalej ze sklepem, czy oddany czy sprzedany. Wyjaśniło się już czy dalej nic nie wiadomo?


  Uprzejmie informuję, że budynek sklepu GS zlokalizowany w sąsiedztwie Urzędu Gminu Dzwola znajduje się na gruncie stanowiącym własność Gminy Dzwola.

                                                                                                    Z poważaniem

                                                                                                                     Wójt Gminy Dzwola                                                                                                                                  Wiesław Dyjach

  Szanowny Panie Wójcie,
  Czy istnieje możliwość aby jedna z bram od strony południowej przy ZS w Kocudzy była cżęściowo otwarta?
  W chwili obecnej obydwie bramy są „zamurowane” a dzieci chcący skorzystać z boiska wielofunkcyjnego muszą przechodzić przez nie górą lub przeczołgiwać się pod płotem. Boisko to, jest jedną z niewielu rozrywek z tej miejscowości. Wydaje mi się, że dostęp do niego nie powinien być utrudniony lecz zachęcający do uprawiania sportu.
  Byłem jakiś czas temu w tej sprawie u Pani Dyrektor ZS. Przez jakiś czas brama była uchylona. Po pewnym czasie została zamknięta.
  Z góry dziękuję za ułatwienie uprawiania dzieciom sportu.

  Z wyrazami szacunku
  Marek Malec


  Gmina Dzwola

                                                                             Sz. P.

                                                                                        Marek Malec

  Szanowny Panie,

  przedstawiam odpowiedź na pytanie z dnia 3 sierpnia 2020 roku informuję, iż została przygotowana przez Panią Dyrektor Zespołu Szkół w Kocudzy.

                                                                                            Z poważaniem

                                                                                                                     Wójt Gminy Dzwola                                                                                                                                  Wiesław Dyjach

   

   

  W odpowiedzi na zapytanie Pana Marka Malca, dyrektor Zespołu Szkół w Kocudzy informuje, iż otwarta jest brama od strony północnej, przez którą dzieci oraz młodzież swobodnie mogą przejeżdżać i korzystać z udostępnionego boiska wielofunkcyjnego. Zamknięcie bram od strony południowej podyktowane było ograniczeniem swobodnego wejścia na teren szkoły niepożądanych osób np. w stanie nietrzeźwym, zanieczyszczaniem go i niszczeniem oraz  związane było z wymogami sanitarno – epidemiologicznymi, które zaczęły obowiązywać po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego.

  Rozmowa, o której wspomina Pan Malec w zapytaniu do Wójta Gminy Dzwola dotyczyła zamontowania furtki w jednej z bram Zespołu Szkół w Kocudzy. Jednak moim zdaniem nie jest to konieczne, gdyż w czasie roku szkolnego wszystkie bramy są otwarte do późnych godzin popołudniowych. Zamontowana furtka  byłaby tak samo jak bramy, zamykana po zajęciach w ramach zabezpieczania mienia szkolnego, a taki obowiązek  spoczywa na dyrektorze szkoły.

  Jednakże aby ułatwić uprawianie sportu dzieciom, które mieszkają od strony południowej szkoły i nie mogą dojść lub dojechać rowerem do bramy północnej, została na nowo uchylona jedna z bram południowych.

  Z wyrazami szacunku

  Bożena Dubiel-Czochra

  Dyrektor Zespołu Szkół w Kocudzy

  Szanowny Panie Wójcie

  Pytanie o instalacje fotowoltaiczne kiedy będą realizowane ?


  Szanowny Panie Andrzeju!

  W dniu 21 kwietnia 2020 r. Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził listę ocenionych wniosków, oraz wybrał do dofinansowania projekty (uchwała ZWL nr CXXXVII/2721/2020), w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

  Wniosek o dofinansowanie Gminy Dzwola, pn. „MONTAŻ INSTALACJI OZE NA TERENIE GMINY DZWOLA” zarejestrowany pod numerem RPLU.04.01.00-06-0004/19 znajduje się na 95 miejscu z liczbą 98 punktów na liście ocenionych projektów w ramach przedmiotowego konkursu.

  Zgodnie z deklaracją władz Województwa Lubelskiego dofinansowanie otrzymają wszyscy beneficjenci, którzy otrzymali 98 punktów podczas oceny merytorycznej.

  Mając na uwadze powyższe, montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Dzwola zostanie rozpoczęty po uzyskaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

  Z poważaniem

     Wiesław Dyjach    
  Wójt Gminy Dzwola

   

  Szanowny Panie Wójcie,

  Sądzę, że dobrym rozwiązaniem byłoby wysyłanie potwierdzenia otrzymania pytania od mieszkańca na podanego przez niego maila (podawanego przy zadawaniu pytania). Nie uważa Pan?

  Być może moje pytanie było zadane na początku 2020. Nie pamiętam. Uprzejmie proszę aby Pana pracownik, delegowany do obsługi tej fajnej usługi, sprawdził dokładnie skrzynkę odbiorczą.

  Wydaje mi się, że Pana odniesienie do mojego nie wysłanego pytania jest wystarczające. Zapewne jest to tylko przypadkowy zbieg okoliczności.

  Czy zamierza Pan, jako przełożony Dyrektorów Szkół Podstawowych, zarządzić im zapewnienie określonej liczby pracowników z odbywanym cyklicznie szkoleniem z pierwszej pomocy? Czy jednak rodzice sami powinni starać się o to osobiście u Dyrektorów Szkół Podstawowych?

  Z wyrazami szacunku

  Marek Malec

  PS (serdecznie dziękuję za mapę z oddziaływaniem wiatraków – jest świetna).


   

                                                                                                                          Pan Marek Malec

  W odpowiedzi na zadane przez Pana pytanie dotyczące: „Pierwsza pomoc w szkołach podstawowych”, po rozpoznaniu sytuacji we wszystkich czterech szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dzwola niniejszym pragnę poinformować, że wszyscy pracownicy szkół tj. nauczyciele, pracownicy obsługi i administracyjni są przeszkoleni z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie przez instytucje uprawnione do takiego szkolenia. Obowiązek dbania o to, aby pracownicy mieli aktualne przeszkolenie z pierwszej pomocy spoczywa na dyrektorze szkoły, który organizuje takie szkolenie.

  Informuję jednocześnie, iż pytania z formularza Zadaj pytanie Wójtowi są automatycznie rejestrowane na oddzielne skrzynce, niestety program antywirusowy czasem umieszcza wiadomości w folderze SPAM. Potwierdzenia są wysyłane automatycznie w przypadku gdy nadawca zaznaczy odpowiednią opcję.

                                                                                                             Z poważaniem

                                                                                                                                              Wójt Gminy Dzwola                                                                                                                                                Wiesław Dyjach

  Szanowny Panie Wójcie,

  Czy istnieje możliwość umieszczenia na stronie Gminy Dzwola mapy ewidencyjnej z naniesionym usytuowaniem planowanych wiatraków oraz strefą oddziaływania 10H?

  Wydaje mi się, że byłoby to bardzo pomocne mieszkańcom planującym budowę nowego domu. Na pewno ucieszyli by się również ludzie planujący zakup działki na terenie naszej gminy.

  Gdyby taka mapa pojawiła się na stronie internetowej, szybko i w łatwy sposób można byłoby zweryfikować możliwość wybudowania domu w wymarzonym przez kogoś miejscu.

  Jeśli istnieje taka możliwość to z góry uprzejmie dziękuję. W przypadku braku sposobności takiego rozwiązania, proszę o podanie powodów.

  W wyrazami szacunku

  Marek Malec

  PS (jaki jest powód braku odpowiedzi na moje ostatnie pytanie, zadane w 2019, odnośnie pierwszej pomocy w szkołach?)


  Dzwola, dnia 22 maja 2020 roku

                                                                                                 Szanowny Pan

                                                                                                 Marek Malec

  Szanowny Panie,

  w odpowiedzi na Pańskie pytanie z dnia 18 maja 2020 roku uprzejmie informuję, że poglądowa mapa ewidencyjna części Gminy Dzwola przedstawiająca lokalizację elektrowni wiatrowych planowanych do realizacji oraz strefę dziesięciokrotności ich całkowitej wysokości tzw. 10H, została umieszczona na stronie internetowej Gminy Dzwola w zakładce studium pod linkiem https://ugdzwola.bip.lubelskie.pl/index.php?id=317&p1=szczegoly&p2=1513857. Należy zaznaczyć, że zaprezentowana mapa ma jedynie charakter orientacyjny i na jej podstawie nie należy przesądzać czy w danym miejscu można uzyskać warunki zabudowy dotyczące budynku mieszkalnego czy też nie, gdyż każda sprawa traktowana jest indywidualnie, a warunki zabudowy ustalane są w drodze decyzji poprzedzonej analizą urbanistyczną. W przypadku otrzymania decyzji odmownej inwestorowi służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zamościu.

  Informuję również odnośnie braku odpowiedzi na pytanie dot. pierwszej pomocy w szkołach, iż w 2019, w skrzynce odbiorczej z Pana adresu nadawczego, znajdują się 2 pytania dot. wiatraków (na które zostały udzielone odpowiedzi), na skrzynce odbiorczej brak pytanie dot. pierwszej pomocy w szkołach.

  Zgodnie z przepisami Karta Nauczyciela:  art. 6. pkt 1 Nauczyciel obowiązany jest: rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę natomiast art. 7 ust. 2 pkt 6 Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest w szczególności za zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. Dyrektorzy poszczególnych szkół posiadają stosowne pełnomocnictwa do działania w imieniu jednostki. Zapewniam, że jeżeli pytanie zostanie skierowane postaram udzielić merytorycznej odpowiedzi.

                                                                                                                   Z poważaniem

                                                                                                                                              Wójt Gminy Dzwola                                                                                                                                                Wiesław Dyjach

   

   

   

  Szanowny Panie Wójcie,

  Uprzejmie dziękuję za odpowiedź na temat pozwolenia na budowę wiatraków. Streszczenie ustawy nie było konieczne. Chodziło mi bardziej o odpowiedź czy Gmina przystąpiła do procedury sporządzania MPZP w związku z decyzją pozwolenia na budowę wiatraków (jeśli jest prawomocna)? Jeżeli nie przystąpiła to kiedy przystąpi i czy się wyrobi do połowy 2022? Wskazane byłoby mocne skupienie na temacie bo jak Pan słusznie zauważył od połowy 2019 na newralgicznych terenach nie powinny być wydawane WZ-tki.

  Z wyrazami szacunku

  Marek Malec


                                                                                     Sz. P.

                                                                                                 Marek Malec

   

              Szanowny Panie,

  w odpowiedzi na Pańskie pytanie z dnia 17 grudnia 2019 roku informuję, że Gmina Dzwola planuje rozpoczęcie procedury zmierzającej do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów objętych ograniczeniami wynikającymi z ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 654, z późn. zm.). Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego leży w kompetencjach Rady Gminy Dzwola.

  Jednocześnie informuję, że w sejmie prowadzone są prace nad zmianą ww. ustawy. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz przebieg procesu legislacyjnego dostępne są pod poniższym linkiem: http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=141.

                                                                                                                         Z poważaniem

                                                                                                                                              Wójt Gminy Dzwola                                                                                                                                                Wiesław Dyjach

  Szanowny Panie Wójcie,

  Temat wiatraków w naszej gminie był w pewnym momencie bardzo głośny. Obecnie nie wywołuje już takich emocji. Czy słusznie? Natrafiłem ostatnio w internecie na ciekawy artykuł (link:   https://www.portalsamorzadowy.pl/prawo-i-finanse/problem-z-wuzetkami-w-gminach-gdzie-sa-farmy-wiatrowe,134871.html  ). Z tego co mi wiadomo to Gmina Dzwola nie posiada MPZP. Jeśli w/w wiatraki powstaną i będą miały np. 200 m wysokości to słynne 10H będzie dla części gminy problematyczne.

  Moje pytanie: czy jest wydana (lub będzie wydana) decyzja pozwolenia na budowę wiatraków? Jeśli nie ma i nie będzie to przepraszam za zajmowanie cennego czasu. Natomiast jeśli jest lub będzie, to jak wynika z ustawy należy do połowy 2022 uchwalić w tych miejscach MPZP. A może jakieś inne rozwiązanie żeby ludzie mogli w przyszłości budować domy w strefie ochronnej?

  Z wyrazami szacunku

  Marek Malec


  Gmina Dzwola

  Dzwola 168

  23-304 Dzwola

                                                                                                                                    Sz. P.

                                                                                                                                                    Marek Malec

   

  Szanowny Panie,

  w odpowiedzi na pytanie z 1 grudnia 2019 roku informuję, że zgodnie z informacjami posiadanymi przez Wójta pozwolenia na budowę farmy wiatrowej zostały wydane na rzecz inwestora.

  Ponadto zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy odległościowej postępowania w przedmiocie wydania decyzji WZ, dotyczące budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, wszczęte po dniu wejścia w życie ustawy (16 lipca 2016) prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych przez 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Wobec tego nie jest już obecnie możliwe z uwagi na upływ tego terminu wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, o ile nie jest spełniony warunek, o którym  mowa w art. 4 ust. 1 ustawy odległościowej, czyli odległość, w której mogą być lokalizowane i budowane budynki mieszkalne albo budynki o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa od elektrowni wiatrowej musi być równa lub większa od dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej mierzonej od poziomu gruntu do najwyższego punktu budowli, wliczając elementy techniczne, w szczególności wirnik wraz z łopatami (całkowita wysokość elektrowni wiatrowej). Jednak zgodnie z art. 4 ust 3 ww. ustawy, odległość ta nie jest wymagana przy przebudowie, nadbudowie, rozbudowie, remoncie, montażu lub odbudowie budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa.

  Zgodnie jednak z art. 15 ust. 8 rzeczonej ustawy w ciągu 72 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, a zatem do dnia 16 lipca 2022 r. dopuszcza się uchwalanie planów miejscowych przewidujących lokalizację budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, na podstawie przepisów dotychczasowych, czyli bez konieczności spełnienia warunku przywołanego powyżej art. 4 ust. 1 ustawy.

                                                                                            Z poważaniem

                                                                                                                                Wójt Gminy Dzwola                                                                                                                                              Wiesław Dyjach

  Pan
  Wiesław Dyjach
  Wójt Gminy Dzwola

  Gdzie jest prawda?
  Na VIII Sesji Rady Gminy Dzwola odniósł się Pan do mojego listu skierowanego do Przewodniczącej Rady Gminy i Radnych. Nie oczekiwałem, że będzie Pan komentował w jakikolwiek sposób zawartość jego treści. Najlepszym rozwiązaniem z Pana strony byłoby pozostawienie go bez komentarza. Skoro poświęcił Pan mu czas (transmisja: 3,05 godz.),odnosząc się do remontu drogi powiatowej Kocudza – Władysławów,stwierdzając cyt. „…Gmina Dzwola do tego przedsięwzięcia nie dołożyła ani jednej złotówki …”. Otóż, poważnie minął się Pan z prawdą. Brak Pana wiedzy o realizacji tego zadania może wynikać z braku Pana nieobecności na Zarządzie Powiatu, którego był Pan członkiem oraz Sesji Rady Powiatu w dniu 27 kwietnia 2017 r. To właśnie tego dnia, na tym szczeblu doszło do ustaleń, które okazały się niekorzystne dla mieszkańców wiosek Kapronie i Władysławów. Niczym nie uzasadnione rozgrywki pomiędzy gminami: Modliborzyce, Potok Wielki, Janów Lubelski i Dzwola przełożyły się na niekorzystne rozwiązania Zarządcy drogi (Pow. janowski). Pragę zauważyć, że tylko gmina Dzwola była przygotowana technicznie, posiadała bowiem dokumentację techniczną na odcinek wykonany (4,3 km), a także na pozostałą część drogi do Władysławowa i 168 mb, w „biłgorajski gościniec„ do Leśniczówki, takie były bowiem ustalenia z ówczesnym Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych p. Konradem Tomaszewkim. Starostwo, którego był Pan znaczącą postacią nie wykonało Decyzji Środowiskowej, co nie pozwoliło na realizację remontu na całym odcinku, a taka była umowa.
  W związku z powyższym oczekuję informacji:
  – Jakie wydatki poniosła gmina Dzwola na wykonanie dokumentacji technicznych na oba odcinki (ok. 70 tys. zł.)
  – Jaki był wkład finansowy powiatu janowskiego w realizację tego zadania.
  Oczekuję także, że najbliższej Sesji Rady Gminy dokona Pan sprostowania tej informacji.
  Mam nadzieję, że posiadanie dokumentacji technicznej na pozostałą część tej drogi ułatwi Panu jej dalszy remont.

  Stanisław Rożek


                                                                                                                          Sz. P. Stanisław Rożek

  Informuję, iż na terenie Gminy Dzwola w roku 2018 został wykonany remont drogi powiatowej nr 2826L DK74 – Kocudza – Władysławów, której zarządcą jest Starosta Janowski. Zadanie to nie było finansowane z budżetu Gminy Dzwola na 2018 r., tak wynika ze sprawozdania rocznego, dlatego również nie zostało ujęte w Raporcie o stanie Gminy Dzwola za 2018 r. przedstawionym Radzie Gminy Dzwola na VII Sesji.

  Gmina Dzwola w ramach pomocy rzeczowej Powiatowi Janowskiemu w 2015 r. zleciła wykonanie dokumentacji: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2810L – Krzemień – Chrzanów – Goraj w lokalizacji od km 5+278 do km 7+978 o długości 2,700 km” oraz „Przebudowę drogi powiatowej nr 2826L DK74 – Kocudza – Władysławów w lokalizacji od km 0+010 do km 4+340”, koszt: 25 000,00 zł. Natomiast w 2017 r. Gmina Dzwola zleciła wykonanie dokumentacji technicznej „Przebudowy dróg powiatowych nr 2826L DK74 – Kocudza – Władysławów w lokalizacji od km 4+340 do km 9+205 i nr 2821L Janów Lubelski – Biłgoraj w lokalizacji od km 13+031 do km 13+167”, koszt: 30 000,00 zł. Zadania wykonano zgodnie z umowami zawartymi z Powiatem Janowskim.

  Droga nr 2826L DK74 – Kocudza – Władysławów jest drogą powiatową, budżet Powiatu Janowskiego i zadania w nim przyjęte, realizuje Starosta Janowski. Na pytanie dotyczące wkładu finansowego Powiatu Janowskiego w realizację zadania wykonanego przez Powiat Janowski zgodnie z właściwością odpowiada Starosta. Dokumentacja finansowa zawierająca informacje, z jakich środków i w jakiej wysokości była finansowana budowa w/w drogi znajduje się w Starostwie Powiatowym w Janowie Lubelskim.

                                                                                                        Z poważaniem

                                                                                                                                Wójt Gminy Dzwola                                                                                                                                                 Wiesław Dyjach

  Wójcie mam pytanie kiedy pelni dyżury w gminie przewodniczaca rady, z informacji podanych na drzwiach wynika ze ma byc we wtorki. Bylam juz kilka wtorkow pod rząd i niestety jej nie zastałam. Czy nie powinna byc dostepna w ten dzień żeby wysłuhać problemy mieszkanców? To jest troche kpina robiona z ludzi przez nią. Czy w gminie nie są prowadzone jakies rejestry dyzurów przewodniczacej? Za co ona bierze pieniadze pochodzące z naszych podatków?! Prosze o wyjaśnienie mi tej sprawy.


  Szanowna Pani!

  W odpowiedzi na zadane pytanie informuję, że dyżury pełnię we wtorki od godziny 14:30 do 16:00.

  Staram się być w każdy wtorek w wyznaczonych godzinach. Jeśli z przyczyn niezależnych ode mnie nie mogłam dyżurować we wtorek, to byłam do dyspozycji mieszkańców następnego dnia od godz. 14:00 do 15:30. O swojej nieobecności informowałam p. Sekretarz lub Sekretariat, zostawiając wiadomość o przełożeniu dyżuru na następny dzień.

  Owszem, przyznaję, że zdarzyły sie dyżury z nieobecnością i nieodpracowane, tj. 9 kwietnia 2019 r. (zdarzenie losowe), 30 lipca 2019 r. (uczestnictwo w pogrzebie), 10, 17 września 2019 r. (zwolnienie lekarskie).

                                                                                 Z poważaniem

  Przewodnicząca Rady Gminy Dzwola

  Urszula Kaproń

   

  Panie Wójcie dlaczego Pan nie uporządkuje rozkładów kursowania busów przez przewoźników. Mamy ładne przystanki a nie ma rozkładów kursowania busów. Kursy są wykonywane jak komu pasuje. Nigdy nie wiadomo kiedy będzie jechał bus, bo nawet jak w Dzwoli jest rozkład odjazdów to i tak nic nie pasuje bo jeżdżą jak chcą, Kto za to odpowiada? bo najwyższy czas to uporządkować.


  Szanowna Pani Janino.

  Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1983, z późn. zm.), przewoźnik wykonujący regularne przewozy osób jest obowiązany w szczególności podać do publicznej wiadomości rozkład jazdy środków transportowych przez zamieszczenie informacji na wszystkich dworcach i przystankach wymienionych w rozkładzie jazdy.

  Mając na uwadze powyższe, przewoźnicy świadczący usługi transportowe w ruchu pasażerskim są zobowiązani do wywieszenia na przystankach komunikacyjnych aktualnych rozkładów jazdy, do wiadomości pasażerów korzystających z ich usług. Ponadto, przewoźnicy składając wniosek do właściciela przystanku komunikacyjnego o wyrażenie zgody na korzystanie z tego przystanku, składają stosowne oświadczenia co do umieszczenia aktualnego rozkładu jazdy w miejscu widocznym na przystanku. Jeżeli zauważyła Pani brak aktualnego rozkładu jazdy na przystanku komunikacyjnym, proszę o niezwłoczne zgłoszenie tego faktu do Urzędu Gminy Dzwola.

  Nawiązując do pytania, kto odpowiada za nieterminowość odjazdów busów i autobusów informuję, iż odpowiedzialny jest przewoźnik, jednakże nie jest on w stanie każdorazowo skontrolować wszystkich swoich kierowców czy przyjeżdżają i odjeżdżają w godzinach ustalonych w rozkładzie. Jeżeli ten fakt powtarza się cyklicznie, proszę o zgłoszenie go do organu, który wydał odpowiednie zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych osób w krajowym transporcie drogowym. Do każdego wydanego zezwolenia jako załącznik dołączany jest rozkład jazdy, na podstawie którego przewoźnik jest obowiązany do przyjazdów i odjazdów z poszczególnych przystanków komunikacyjnych w godzinach wymienionych w rozkładzie jazdy, należy również zwrócić uwagę na oznaczenie w rozkładzie jazdy, ponieważ np. przewozy oznaczone literą S – kursują jedynie w dni nauki szkolnej.

  Z poważaniem
  Wiesław Dyjach
  Wójt Gminy Dzwola.

  Wiesław Dyjach

  Wójt Gminy

  Społeczeństwo Dzwoli jest zainteresowane sytuacją związaną ze sklepem przy Urzędzie Gminy, co dalej się w tej sprawie dzieje. Od kilku lat stoi pusto i jest nie wykorzystany a mógłby przynosić jakieś zyski. Dlaczego jest nie sprzedany albo wydzierżawiony? Czy Gminę takie sprawy nie interesują a przecież można to jakoś wykorzystać. Czy Gmina nie ma jakiegoś pomysłu a może coś dla młodzieży bo dalej pozostał tylko przystanek.


  Szanowny Panie

  W odpowiedzi na Pańskie pytanie dotyczące byłego sklepu przy Urzędzie Gminy Dzwola uprzejmie informuję, że wyżej wymieniona nieruchomość jest przedmiotem postępowania sądowego i do czasu jego prawomocnego rozstrzygnięcia, podjęcie przez Gminę Dzwola jakichkolwiek działań mających na celu sprzedaż lub wynajem pomieszczeń byłego sklepu jest niemożliwe.

  Szanowny Panie Wójcie. Z racji że zaczął się sezon rowerowy tradycyjnie z rodzina w słoneczne dni spędzamy czas wolny na rowerach. Z racji ze drogi gminne są najmniej uczęszczane przez pojazdy korzystamy z nich ze względu na bezpieczeństwo. Przejeżdżając przez Dzwolę czy Kocudzę przy drodze znajdują się działki na których gromadzone są rożne materiały budowlane i nie tylko. Nie dość że psuje to okoliczny krajobraz to Dodatkowo w tych miejscach asfalt jest popsuty. Zaciekawiło mnie czy właściciele tych działek – osoby które maja firmy płacą za takie place podatki? Jak nie to czy nie warto by się temu przyjrzeć panie wójcie? Za te pieniądze można by przecież te drogi odremontować. Czy może zainteresować tą sprawą urząd skarbowy? Czekam na odpowiedź.


  Szanowna Pani.

  W odpowiedzi na Pani pytanie dotyczące płacenia podatku na działkach gdzie gromadzone są różne materiały budowlane i nie tylko  – odpowiadam, że właściciele nieruchomości płacą podatki według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostę, co stanowi podstawę wymiaru podatków zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. 2019, poz. 725, z późn. zm.).

  Każdy właściciel nieruchomości ma prawo wykorzystywać swoją własność według swoich potrzeb. Jednakże, jeśli grunty, budynki są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej to winny być zgłoszone do opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

  Jeśli w danym miesiącu nastąpiła zmiana przeznaczenia użytkowania gruntu lub budynku to w ciągu 14 dni  od dnia zaistnienia tej zmiany właściciel nieruchomości jest obowiązany zgłosić ten fakt do organu podatkowego przedkładając stosowne dokumenty.

  Organ podatkowy zgodnie z art. 281 Ordynacji podatkowej (tj. Dz. U. 2018, poz. 800, z późn. zm.) przeprowadza kontrole podatkowe u podatników celem sprawdzenia, czy kontrolowany wywiązuje się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.

  Pan

  Wiesław Dyjach

  Wójt Gminy Dzwola

   

  Działając w oparciu o wprowadzone zasady transparentności,  jesienią 2015 r. przekazałem społeczeństwu Gminy Dzwola pierwszy numer bezpłatnej naszej gazety „Źródło”, w której zamieszczaliśmy ważne i ciekawe informacje z życia Gminy a także, co jest dla społeczeństwa najistotniejsze przedstawialiśmy stan finansów.

  W ostatnim, 13 numerze gazety, Gmina przedstawiła bieżącą sytuację finansową Gminy na dzień 30 października 2018 r. W pozycji „stan zadłużenia Gminy Dzwola na dzień 20.11.2018 r. to kwota 6 036 446,53 zł”.  Istotnie, przedstawiona kwota na przeciętnym,  nie wtajemniczonym w problematykę finansów publicznych  mieszkańcu gminy może wywołać niekorzystne wrażenie i stała się tematem wielu dyskusji, tak na Sesjach RG jak i w społeczeństwie na zebraniach wiejskich czy to strażackich. Tym niemniej jednak, tak jak  w gospodarstwie domowym tak i w gminie, by się móc rozwijać

  i nadrabiać stracony czas w zakresie infrastruktury, bez zaciągnięcia kredytu, przy tak niskim budżecie gminy, gdzie ponad 8 mln. zł pochłania oświata jest to po prostu niemożliwe.

  Gmina zamieściła także informację o „stanie realizacji inwestycji zaplanowanych na 2018 rok”, których wartość stanowi ponad 10 mln. zł.

  Jak łatwo zauważyć, na stan zadłużenia gminy decydujący wpływ miała pożyczka

  z WFOŚiGW (3 705 tys. zł) na  na budowę wodociągu w miejscowościach najbardziej odczuwających brak wody tj. m-in. Krzemień Drugi a przede wszystkim Flisy. Przyznane przez Urząd Marszałkowski w Lublinie na ten cel środki w kwocie 1 830 tys. z PROW – gospodarka wodno-ściekowa, okazały się wirtualnymi i dziwnym zbiegiem zdarzeń

  z programu zrealizowano 79 wniosków w województwie a wniosek Gminy Dzwola znajdował się na 80 pozycji (dla przypomnienia województwem zarządzała koalicja PSL i PO). Przy ustalaniu listy rankingowej na początku roku 2017 zakładano realizację 114 projektów. Pragnę zauważyć, że wniosek o zaciągnięcie pożyczki na wodociąg znalazł uznanie wszystkich Radnych  RG poprzedniej kadencji i jak żaden inny wcześniej ani  później został poparty 15 głosami „za”. Za zrozumienie problemu i za taką postawę jeszcze dzisiaj Radnym dziękuję.

  Mam pytanie do Pana Wójta: Czy jest Pan w stanie, korzystając z publikatora „Źródło” odświeżyć  stan finansów Gminy Dzwola na koniec 2014 r., kiedy to przejmowałem funkcjonowanie Gminy?.  

  Przekazując Panu Gminę, pozostawiłem w budżecie prawie 400 tys. zł, za co mógł Pan realizować drobne inwestycje. (chociażby zakup pomp dla OSP), natomiast ja przejąłem Gminę z pustą kasą, wspartą tylko Kredytem obrotowym w kwocie 500 tys. zł, przeznaczonym na finansowanie bieżącej działalności Gminy, związanych z pokryciem kosztów zatrudnienia kadry pracowniczej i kosztów administracyjnych.

  O ile dobrze pamiętam, stan zadłużenia Gminy Dzwola opiewał wówczas na kwotę ok. 5 mln. zł, i wieloma niezapłaconymi fakturami na znaczną kwotę. W okresie kadencji udało się spłacić 2 800 tys. zł zaciągniętych pożyczek i ww. kredyt.

  Udzielenie społeczeństwu odpowiedzi, pozwoli mieszkańcom gminy inaczej spojrzeć na problem finansów publicznych, co mam nadzieję i Panu pozwoli uniknąć wielu problemów z tego zakresu.

                                                                   Z poważaniem

                                                                                              Stanisław Rożek


       

  Pan

                                                                         Stanisław Rożek

                                                                                                                      
  Odpowiadając na Pana zapytanie z dnia 27.03.2019 r. dotyczące transparentności finansów publicznych oraz prawa do informacji publicznej, przedstawiam dane dotyczące stanu zadłużenia Gminy Dzwola w poszczególnych latach:

  Stan zadłużenia na 31.12.2014 r. 3 339 002,41 zł (stan gotówki na koncie: 2 043 548,47 zł)

  Stan zadłużenia na 31.12.2015 r. 3 450 501,48 zł

  Stan zadłużenia na 31.12.2016 r. 2 860 501,48 zł

  Stan zadłużenia na 31.12.2017 r. 2 270 501,48 zł

  Stan zadłużenia na 31.12.2018 r. 5 898 946,53 zł (stan gotówki na koncie: 904 391,81 zł).

  Zgodnie z informacją GBPiOK, termin nadsyłania artykułów wraz ze zdjęciami do gminnej gazety ,,Źródło” upłynął 20 marca br., gazeta została przygotowana do druku by mogła być rozdystrybuowana w okresie przedświątecznym. Zapewne w kolejnych numerach kwartalnika „ŹRÓDŁO” niejednokrotnie zostaną opublikowane artykuły dotyczące finansów Gminy  Dzwola oraz realizowanych inwestycji, w których autor artykułu będzie mógł odnieść się do danych archiwalnych.

  Ustawa o finansach publicznych obliguje Wójta Gminy do przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za rok poprzedni. Coroczne sprawozdania są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, celem zapewnienia dostępu do informacji publicznej. W/w sprawozdanie zawiera szczegółowe dane dotyczące budżetu Gminy, realizowanych zadań oraz zadłużenia Gminy.

  Ponadto od bieżącego roku,  zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) organ wykonawczy gminy co roku, do 31 maja, przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Dokument ten obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu. Raport za rok 2018, zostanie opracowany i wyłożony do wiadomości mieszkańców zarówno w formie papierowej jak również elektronicznej.

                                                                                              Z poważaniem

                                                                                                                                   Wójt Gminy Dzwola

                                                                                                                                   /-/ Wiesław Dyjach

  Dzień dobry,
  Szanowny Panie Wójcie.
  Odśnieżanie drogi przez Konstantów jest poddane jakimś szczególnemu nadzorowi (wiadomo dlaczego) i my mieszkańcy na tym także korzystamy ale niech mi Pan wytłumaczy jaki sens ma odśnieżanie przez naszych dzielnych druhów samochodem strażackim drogi przez wieś jak chwilę po strażakach jedzie przez wieś samochód z firmy kocudzkiej z podniesionym pługiem bo nie ma co odgarnywać po strażakach. Straż nie jeździ na wodzie a firmie trzeba zapłacić. Czy tak ma wyglądać gospodarność? Kto za to w gminie odpowiada? Oczekuję odpowiedzi.


  Dzień dobry.

  Szanowny Panie Marianie.

  Rzeczywiście sytuacja taka miała miejsce, ale była ona spowodowana próbą samochodu strażackiego Star na wypadek sytuacji kryzysowej w postaci obfitych opadów śniegu, zawiei i zamieci śnieżnych. Jak Pan zauważył pojazd ten ma założony pług odśnieżny i w przypadku zaistnienia powyższych warunków zostanie zadysponowany do pomocy firmie świadczącej usługi odśnieżania dróg gminnych, a zarazem przywrócenia przejezdności dróg w jak najszybszym czasie.

  Jeżeli uważa Pan, że firma wykonująca usługi odśnieżania dróg gminnych wykonuje tą usługę nie prawidłowo proszę o tym fakcie informować każdorazowo Urząd Gminy Dzwola telefonicznie, mailowo lub na piśmie.

  Z poważaniem

  Wiesław Dyjach        
  Wójt Gminy Dzwola

  Szanowny Panie Wójcie,
  jak długo jeszcze mieszkańcy mają czekać na upublicznienie protokołów z sesji Rady Gminy. Przypomnę tylko, że ostatnia publikacja na portalu BIP Urzędu Gminy Dzwola miała miejsce na początku maja 2018 czyli blisko pół roku temu. Czym taka zwłoka podyktowana jest? Jeśli jest to zaniedbanie, to kto za to odpowiada?
  pozdrawiam serdecznie i liczę na szybką odpowiedź.


  Informuję, że protokoły są publikowane na bieżąco. Na każdej sesji jest przyjmowany protokół z poprzedniej sesji, gdyż Radni i Wójt mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokołu. Protokół z XXXI sesji Rady Gminy Dzwola z dnia 20 czerwca 2018 roku został przyjęty przez Radnych na sesji w dniu 24 września 2018 r. i został niezwłocznie opublikowany na stronie BIP Urzędu Gminy Dzwola.

  Chciałam się zapytać dlaczego zostało ścięte drzewo koło gminy. Na pewno usłyszę, że rosło za blisko jakiś kabli. Rosło tyle lat więc pytam po co zostało ścięte?


  W odpowiedzi na Pani pytanie odnośnie przyczyny usunięcia drzew rosnących nieopodal budynku Urzędu Gminy Dzwola. Informuję, iż zasadne było ich usunięcie. Stwarzały one zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia i życia ludzi, dla bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach: krajowej nr 74 i powiatowej nr 2825 Dzwola – Kocudza Druga.  Zagrażały także linii energetycznej, co potwierdzili również pracownicy Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim, przeprowadzając oględziny ww. drzew. Drzewa były stare, kruche, pochylone w kierunku drogi krajowej nr 74. Podczas silniejszych wiatrów, burz łamały się gałęzie i konary spadając zarówno na ww. drogi publiczne jak i na parking przed budynkiem urzędu, gdzie zaparkowane były samochody. Mając na uwadze bezpieczeństwo, zdrowie i życie ludzi zadecydowano o ich usunięciu.

  Panie wójcie czemu żadna droga w gminie nie jest posypana piachem lód droga zrobiona jest na objazd jest tak śliska że nie da się wcale jechać tak jak i ta nowa wąska droga od krzemienia drugiego do drogi krajowej 74 cała zimę nikt tych dróg nie pozsypywał tylko górkę od mleczarni w krzemieniu do drogi tej nowej


  W odpowiedzi na pytanie dotyczące zimowego utrzymania dróg gminnych uprzejmie informuję, że drogi gminne są utrzymywane zgodnie z obowiązującymi standardami.

  Wójt Gminy Dzwola – Stanisław Rożek

  Dzień dobry,
  Szanowny Panie Wójcie.
  Wśród mieszkańców gminy Dzwola krążą dość nieścisłe informacje odnoszące się do planowanej budowy „Farmy wiatrowej Dzwola”. Ludzie zastanawiają się czy istnieje realna szansa wprowadzenia planu zagospodarowania, który uniemożliwiałby uzyskanie pozwoleń budowlanych na wznoszenie nowych budynków mieszkalnych na dość dużym obszarze wokół turbin wiatrowych. Z obwieszczenia z dnia 25 kwietnia 2016 r. nie można wywnioskować jaki realny wpływ będą miały turbiny wiatrowe na życie mieszkańców. W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośba o udostępnienie dokumentów, które pozwolą zorientować się zaniepokojonym mieszkańcom jaki będzie wpływ elektrowni wiatrowej na ich codzienne życie.
  Jako mieszkaniec gminy Dzwola ubolewam bardzo nad tym, iż nie przeprowadzono odpowiednich konsultacji społecznych z mieszkańcami odnośnie inwestycji „Farma wiatrowa Dzwola” przed chwilą zawarcia umowy z Wind Farm Łada sp. z o.o.
  Pozdrawiam.


  Dzień dobry

  W odpowiedzi na Pańskie pytanie uprzejmie informuję, że Gmina Dzwola nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Utracił on ważność z dniem 31 grudnia 2003 roku. Obowiązujące Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy uchwalone Uchwałą Rady Gminy Dzwola nr VII/30/03 z dnia 30 czerwca 2003 roku i zmienione Uchwałą Rady Gminy Dzwola Nr IX/54/2015 z dnia 16 września 2015 roku, przewiduje dla części terenu Gminy Dzwola przeznaczenie pod obszary potencjalnej lokalizacji turbin wiatrowych wraz ze strefami ochronnymi (potencjalnego oddziaływania elektrowni wiatrowych) związanymi z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu. Tekst i rysunek Studium jest dostępny na stronie internetowej Gminy Dzwola pod adresem https://dzwola.eu
  w zakładce studium.

  Ograniczenia dotyczące budowy budynków mieszkalnych, których odległość od elektrowni wiatrowej w jest mniejsza od dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej wprowadza ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (t.j. Dz. U. z 2016 r Dz. U. poz. 961). Zaczną one obowiązywać po upływie 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy tj. w lipcu 2019 roku. Jednocześnie informuję, że w sejmie trwają prace nad zmianą ww. ustawy i z dużym prawdopodobieństwem wejdą w życie jeszcze w tym roku.

  Przed wejściem w życie ww. ustawy została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy wiatrowej w miejscowościach Kocudza Pierwsza, Kocudza Druga i Kocudza Trzecia. Decyzja o warunkach zabudowy została poprzedzona decyzją ustalającą środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn. „Farma Wiatrowa Dzwola”, wydaną po przeprowadzeniu oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 352 ze zm.). W postępowaniu
  w przedmiocie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko dokonano szczegółowej analizy potencjalnego oddziaływania na wszystkie elementy środowiska (w tym zdrowie ludzi) i zapewniono udział społeczeństwu. Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Farma Wiatrowa Dzwola”, znajduje się Urzędzie Gminy Dzwola i w każdej chwili może zostać udostępniony zainteresowanym osobom.

  Gmina Dzwola nie zawierała żadnych umów na dzierżawę gruntów pod budowę elektrowni wiatrowych. Umowy na dzierżawę gruntów pod budowę elektrowni wiatrowych zawierały osoby prywatne, a Urząd Gminy Dzwola nie pośredniczył w ich zawieraniu.

  W oparciu o przepisy obowiązujące przed wejściem w życie tzw. „ustawy odległościowej” Starosta Janowski wydał decyzje o pozwoleniu na budowę dla 9-ciu elektrowni wiatrowych. Od wydanych decyzji zostały złożone odwołania do Wojewody Lubelskiego i skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie. Wojewoda Lubelski utrzymał w mocy większość wydanych przez Starostę decyzji, natomiast skargi do WSA w Lublinie do chwili obecnej nie zostały jeszcze rozpatrzone.

  Wójt Gminy Dzwola – Stanisław Rożek

  Wójt Gminy Dzwola

  Pan Stanisław Rożek
  Dzień Dobry,

  W związku z ciągłymi pytaniami od mieszkańców gminy dotyczących zatrudnienia Pana Zbigniewa Buryty na stanowisku Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej i Ośrodka Kultury, proszę o wyjaśnienie na jakiej podstawie dyrektor został zatrudniony. Mieszkańcy twierdzą, że dyrektor został zatrudniony sprzecznie  z prawem. Ja nie jestem w stanie udzielić mieszkańcom odpowiedzi, dlatego proszę o wyjaśnienie tej sprawy i poinformowanie mnie o tym.
  Z poważaniem Irena Krawiec


  Odpowiadając na Pani pytanie informuję, iż Pan Zbigniew Buryta na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej i Ośrodka Kultury został powołany Zarządzeniem Nr 3/2017 Wójta Gminy Dzwola z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej i Ośrodka Kultury. Zarządzeniem Nr 83/2017 Wójta Gminy Dzwola z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Dzwola z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej i Ośrodka Kultury, zostało uchylone Zarządzenie powołujące Pana Zbigniewa Burytę na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej i Ośrodka Kultury.

  Uchylenie Zarządzenia Nr 3/2017 było konieczne ze względu na nieprawidłowości zaistniałe przy powołaniu Pana Zbigniewa Buryty na stanowisko Dyrektora. Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 862), Dyrektora instytucji kultury powołuje organizator na czas określony, po zasięgnięciu opinii stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez instytucję, co nie zostało dopełnione w przypadku powołania na stanowisko Pana Zbigniewa Buryty.

  Biorąc pod uwagę powyższe, należało uchylić Zarządzenie Nr 3/2017 Wójta Gminy Dzwola z dnia 2 stycznia 2017 r., dlatego też z dniem wydania Zarządzenia Nr 83/2017 Wójta Gminy Dzwola z dnia 26 października 2017 r., Pan Zbigniew Buryta z dniem 26.10.2017 r. przestał pełnić funkcję Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej i Ośrodka Kultury.

  Wójt Gminy Dzwola – Stanisław Rożek

  Witam Panie Stanisławie chciałem się zapytać kiedy będą montowane piece na pellet i czy w ogóle będą montowane. Pytam ponieważ chcę zakupić opał na zimę i nie wiem czy zakupić pellet czy węgiel.  Pozdrawiam.


  Dzień dobry

  W odpowiedzi na pytanie dot. terminu montażu pieców na pellet uprzejmie informuję, że piece na pellet będą montowane w miesiącu październiku i listopadzie 2017 r, w ilości 61 szt., pozostałe 20 szt. będzie zamontowane w roku przyszłym.

  Wójt Gminy Dzwola – Stanisław Rożek

   

   

  Piszę do pana by zadać pytanie dlaczego drogi polne – ściegna są z takimi wyrwami i dołami, a gmina nic z tym nie robi? Pewnie brak środków w budżecie? Proponuję przejechać się tymi drogami i zobaczyć ich stan, który jest przerażający. Warto zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców.


  Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, iż drogi polne tzw. „ściegna”, w ostatnim okresie istotnie nie były naprawiane. Powodem tego stanu rzeczy jest perspektywa realizacji zadania: budowa elektrowni wiatrowych przez firmę będącą inwestorem tego przedsięwzięcia i konieczność wybudowania dróg o wysokich parametrach do celów transportu elementów budowlanych o znaczącej wadze. W związku z czym uznano, że nie jest zasadne wydatkowanie pieniędzy na drogi, które niebawem przejdą gruntowny remont.

  Pragnę poinformować, że na cele remontu dróg polnych Rada Gminy Dzwola corocznie przekazuje specjalne środki finansowe wyodrębnione z budżetu gminy tzw. fundusz sołecki, który przeznaczany jest m. in. na remonty dróg. Na rok 2017 kwota tego funduszu wynosi 262 713,20 zł i służy zaspokojeniu najistotniejszych, bieżących potrzeb mieszkańców poszczególnych sołectw, wskazanych na zebraniach wiejskich. Wysokość funduszu na poszczególne sołectwo uzależniona jest od ilości mieszkańców.

  W związku z powyższym, apeluję o aktywne uczestnictwo w takich zebraniach i składanie wniosków służących zaspokojenie niezbędnych potrzeb mieszkańców.

  Witam,
  Moje pytanie dotyczy tablicy ogłoszeń koło budynku Gminy. Komu ona przeszkadzała? Mieszkańcy i okoliczni przedsiębiorcy wieszali tam ogłoszenia skierowane do mieszkańców nie tylko Dzwoli ale wszystkich mieszkańców gminy. Teraz jest czysto i ładnie ale nie służy to nikomu tylko pracownikom urzędu. Urząd Gminy nie jest tylko miejscem pracy ale ma służyć mieszkańcom, a może teraz to mieszkańcy maja służyć pracownikom gminy? Wystarczyło wydzielić połowę tablicy na komunikaty gminne i byłoby dobrze. Z poważaniem


  W odpowiedzi na Pani pytanie odnośnie tablicy ogłoszeń znajdującej się obok budynku Urzędu Gminy Dzwola, tj. „Komu przeszkadzała?”, uprzejmie informuję, iż poprzednia tablica ogłoszeń była w bardzo złym stanie technicznym w związku z czym zaistniała konieczność jej wymiany na nową. Na tablicy ogłoszeń przy budynku urzędu wieszano różnego rodzaju informacje, niejednokrotnie miały miejsce przypadki, gdy zostały zrywane także informacje zamieszczane przez pracowników urzędu, jak również sytuacje, gdzie informacje wywieszane na „starej” tablicy ulegały zniszczeniu ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne takie jak deszcz czy śnieg – reasumując, nie spełniała ona swojej podstawowej funkcji. W związku z czym należało zamontować tablicę zamykaną, aby zapobiec tego typu sytuacjom.

  Należy zważyć, iż tablica znajdująca się przy budynku Urzędu Gminy Dzwola jest tablicą przeznaczoną dla umieszczania na niej informacji, komunikatów i ogłoszeń istotnych dla wszystkich mieszkańców gminy Dzwola i takowe są i będą zamieszczane na przedmiotowej tablicy. Pragnę jednocześnie nadmienić, że istnieje możliwość umieszczania informacji i ogłoszeń na słupie ogłoszeniowym znajdującym się naprzeciw budynku Zespołu Szkół w Dzwoli.

  Osoby zainteresowane umieszczeniem na tablicy ogłoszeń informacji ważnych dla mieszkańców naszej gminy zgłaszają takową potrzebę do Urzędu Gminy Dzwola i wówczas informacja zostaje zamieszczona.

  Pragnę nadmienić, że podczas zagospodarowywania otoczenia przy nowym budynku Urzędu Gminy Dzwola zostanie wyznaczone miejsce na inne ogłoszenia. Mając na uwadze powyższe, na chwilę obecną swoją funkcję spełnia obecna, zamykana tablica.

  Witam Pana Wójta !
  Mam pytanie odnośnie Ośrodka zdrowia w Krzemieniu Pierwszym ,ponieważ krążą plotki o likwidacji przychodni. Myślę, że większości ludzi bardzo niepokoi ta fama.Bardzo proszę o wypowiedź na ten temat.


  Istotnie. W ostatnim czasie dotarło także do mnie wiele nieprawdziwych i krzywdzących uwag dotyczących funkcjonowania placówki „PANACEUM” Sp. Jawna w Krzemieniu Pierwszym. Z treści powziętych „informacji”, a przekazywanych pacjentom przez osoby mi nieprzychylne wynika, iż to ja przyczyniam się, jak to określano do „tworzenia problemów”, które powodują utrudnienia we właściwym funkcjonowaniu tej Placówki. Najwięcej uwag i kontrowersji dotyczyło wysokości stawki czynszu należnego Gminie z tytułu dzierżawy obiektu. Brak wiedzy szkodzi i rodzi plotki, dlatego też oświadczam, że nigdy nie było i nie jest moją wolą utrudnianie wykonywania komuś czynności, tym bardziej, gdy dotyczy tak potrzebnej społecznie instytucji, której w dodatku ja jak i moi bliscy jesteśmy od lat pacjentami.

  Obowiązkiem moim zaś jest przestrzeganie prawa i zasad właściwego funkcjonowania Gminy a także zarządzanie jej mieniem. By naprawić wcześniejsze, rażące zaniedbania w tym zakresie oraz zapobiec ewentualnym nieporozumieniom związanym z dzierżawą nieruchomości i obiektów, w listopadzie 2016 r. wydałem Zarządzenia nr 97 i 98 za pomocą których uregulowałem stawki opłat z tytułu dzierżaw i wynajmu lokali. Tym rozwiązaniem chciałem wyeliminować nieprawidłowości, które w żaden sposób nie służyły budżetowi gminy. Przykładem była chociażby dzierżawa pomieszczeń na sklep przy budynku Urzędu Gminy przez GS „SC” w Dzwoli. Za dzierżawę, tegoż obiektu o pow. 36 m2, GS płaciła czynsz dzierżawny w wysokości 100 zł (sto zł) za 1 rok dzierżawy, czyli 8,33 zł miesięcznie a do roku 2013 Gmina nie pobierała w ogóle czynszu, płacąc dodatkowo za energię elektryczną zużytą w sklepie, „sponsorując” przy tym także ciepło, wodę oraz ścieki.

  Przed zawarciem umowy z nowym podmiotem „PANACEUM” Spółka Jawna zaleciłem przeprowadzenie kontrolnego pomiaru wydzierżawianych obiektów. Po przeprowadzonych pomiarach dokonano zmian w wysokości naliczanego podatku oraz dzierżawy. W umowie dzierżawy z dnia 2 stycznia 2017 r. zastosowano przeliczenie obowiązujących aktualnie stawek. Okazało się, że NZOZ w Krzemieniu – poprzedni Dzierżawca obiektu płacił podatek w wysokości 3 881 zł w skali roku. Obecnie stawka podatku wynosi 3 583 zł, czynsz dzierżawny natomiast wynosił 3 075 zł a obecnie wynosi 3 637 zł.

  W przywołanych wyżej Zarządzeniach uwzględniono zapis cyt. „W sytuacjach uzasadnionych ważnym interesem strony lub interesem publicznym, Wójt może okresowo obniżyć stronie na jej wniosek stawkę czynszu określoną w umowie, nie więcej jednak niż o 50% stawki wynikającej z umowy”. Spółka PANACEUM z tej możliwości nie skorzystała, uznając wysokość naliczonego czynszu za satysfakcjonujący.

  W poprzedniej umowie z 2013 r. jak i obecnie obowiązującej z dnia 2 stycznia 2017 r. istnieje zapis cyt. „Dzierżawca jest uprawniony do podnajmowania, poddzierżawiania, użyczania poszczególnych lokali bądź ustanawiania jakichkolwiek innych praw na rzecz osób trzecich wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Wydzierżawiającego„. Niestety, w ubiegłych latach Gmina tego zapisu nie egzekwowała co uznano, że Gmina obecnie „odstępuje od dotychczasowej praktyki”.

  Jak powszechnie wiadomo w budynku Ośrodka swoją działalność prowadzą dwa inne podmioty tj.: Apteka „Sanna” S. C. oraz Indywidualna Praktyka Stomatologiczna, na których to ciąży solidarny obowiązek uczestniczenia w kosztach utrzymania obiektu.

  Celem właściwego realizowania zawartej umowy dzierżawy, w dniu 2 lutego 2017 r., osobiście poinformowałem Dzierżawcę o konieczności złożenia takich dokumentów. Zostałem wówczas potraktowany jak intruz, rzekomo utrudniający wykonywanie pracy. Ponadto, pismami z dnia: 16 i 24 lutego zobowiązałem Spółkę PANACEUM do natychmiastowego przedstawienia umów poddzierżawy. Po niczym nieuzasadnionej korespondencji, w dniu 16 marca 2017 r. do Urzędu Gminy dostarczono umowy z poddzierżawcami sporządzone dopiero w dniu 1 marca 2017 r.

  Niczym nieuzasadniony upór Spółki PANACEUM i nie budzący wątpliwości fakt poddzierżawiania lokali bez zgody Gminy, upoważniał mnie zgodnie z zapisami umowy z dnia 2 stycznia 2017 r. do jej rozwiązania w trybie natychmiastowym. Jednakże, tylko z uwagi na dobro pacjentów, którzy w okresie wypowiedzenia umowy dzierżawy Spółce PANACEUM mogliby odczuć brak właściwej opieki medycznej tego nie uczyniłem.

  Dla informacji podaję, że w IV kwartale 2016 r. na wydatki związane z remontem piwnic, udrożnieniem instalacji kanalizacyjnej i wentylacyjnej w budynku Ośrodka Zdrowia w Krzemieniu Gmina przeznaczyła kwotę w wysokości 31 449,87 zł.

  Zapewniam, że na chwilę obecną brak jest jakichkolwiek podstaw do rozpowszechniania fałszywych informacji co do braku zapewnienia przez Gminę właściwej opieki medycznej świadczonej przez Placówkę w Krzemieniu Pierwszym, czy ewentualnym jej zbyciu.

   

  doczekamy się pełny protokołów z sesji rady (3 ostatnie) ? bo ta nowa pani to widzę ze dodaje tylko po jednym zdjęciu pierwszej strony…


  Uprzejmie informuję, iż obowiązek sporządzania i udostępniania protokołów z sesji rady gminy znajduje podstawę w art. 19 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 11764 z późn.  zm.). Przewiduje on, że kolegialne organy władzy publicznej pochodzące z powszechnych wyborów, do których niewątpliwie należy rada gminy, sporządzają i udostępniają protokoły lub stenogramy swoich obrad, chyba że sporządzą i udostępnią materiały audiowizualne lub teleinformatyczne rejestrujące w pełni te obrady. Pracownicy Urzędu Gminy Dzwola zgodnie ze Statutem Gminy Dzwola zapewniają obsługę administracyjna Rady Gminy Dzwola. Zarówno protokoły z obrad jak i Uchwały Rady Gminy sa publikowane niezwłocznie. Wspomniane w pytaniu 3 protokoły zostały opublikowane w całości pliki zostały zapisane w formacie TIFF, co mogło być powodem problemów z odczytaniem. Po weryfikacji zgłoszenia wykonaliśmy ponowny skan protokołów do formatu pliku PDF. Jeżeli wystąpiły problemy z odczytaniem protokołów, przepraszamy i dziękujemy za zgłoszoną uwagę.

  Witam czemu niema jeszcze wypłat 500


  Szanowna Pani

  W związku z Pani zapytaniem dotyczącym wypłaty świadczenia 500+ informujemy, że zgodnie z art. 21 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz. U. 2016. poz.195), świadczenie wychowawcze wypłaca się nie później niż ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie wychowawcze.

  Ponadto realizacja przyznanych świadczeń następuje nie wcześniej niż od 25-go dnia danego miesiąca, zgodnie z wytycznymi z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego – Wydział Polityki Społecznej w Lublinie.

  Informacja o terminach wypłat świadczeń z OPS w Dzwoli została zamieszczona na stronie internetowej Gminy Dzwola dn. 28 czerwca 2016 r. https://dzwola.eu/terminy-wyplat-swiadczen-z-osrodka-pomocy-spolecznej-w-dzwoli/

  Zgodnie z powyższym, wypłata świadczenia wychowawczego należnego za miesiąc styczeń 2017 r. nastąpiła 27 stycznia br.


   

   

  Witam. Czy mają Państwo w ogóle odśnieżać boczne drogi Kocudzy czy tylko główną. Niby dbacie aby było bezpiecznie na drogach a boczne drogi są tak śliskie że nie da się iść aby się nie przewrócić


  W odpowiedzi na pytanie uprzejmie informuję, że drogi gminne należą do najniższej kategorii utrzymania dróg publicznych. Z uwagi na ograniczony budżet Gminy Dzwola drogi będą odśnieżane w sytuacji nieprzejezdności i zalegania śniegu na jezdni. Informuję ponadto, że drogi powiatowe przebiegające przez teren gminy Dzwola utrzymywane są przez Zarząd  Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim.

  Witam, dlaczego niema żadnych informacji o programie \”rodzina 500+\”,jakie dokumenty są potrzebne ,jak można złożyć wniosek{osobiście,pocztą, internet}


  Witam.

              Bardzo mi przykro. Nie mogę się zgodzić z tak radykalną i krzywdzącą oceną dot. braku informacji o programie „rodzina 500+”. Pogram powyższy jest tak ważny dla obecnego Rządu, że poświęcono mu bardzo dużo miejsca na łamach prasy, różnego rodzaju programów informacyjnych w radio i telewizji. Gmina Dzwola także włączyła się w program informacyjny w sposób ogólnie przyjęty i dostępny dla jak największej rzeszy zainteresowanych.

              Pierwsza informacja dot. ww. programu pojawiła się na stronie informacyjnej (internetowej) Gminy Dzwola w dniu 22 lutego 2016 r. Następnie, na tym samym nośniku, w dniu 14 marca 2016 r. pojawiła się kolejna informacja, która zawierała także załączniki (do pobrania), wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego wraz z objaśnieniami oraz załączniki niezbędna do prawidłowego wypełnienie wniosku. Kolejną informację zamieszczono w gazecie gminy Dzwola (kwartalniku nr 2 „ Źródło” z m- ca marca). Ponadto, informację o programie rozpowszechniono także w placówkach oświatowych Gminy Dzwola. Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli przyjmują wnioski i udzielają wszystkich informacji osobom zainteresowanym, również telefonicznie.

              Informuję jednocześnie, iż mieszkańcy Gminy Dzwola, składają wnioski bez utrudnień. Wnioskodawcy są obsługiwani bez oczekiwania w kolejkach. Do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli do dnia dzisiejszego, wpłynęło ponad 100 wniosków osób ubiegających się o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

   Imię i nazwisko (wymagane)

   Adres email (opcjonalnie)

   Temat

   Treść wiadomości


   Dzień dobry Panie Wójcie,moje pytanie dotyczy programu 500+,a mianowicie kiedy ruszy w naszej gminie wypłata środków z w/w programu. pozdrawiam


   Witam!

   Program „Rodzina 500 plus” i wynikające z niego na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016 poz. 195) wypłaty świadczeń wychowawczych przekazany został do realizacji Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dzwoli. Ustawa powyższa obowiązuje od 1 kwietnia 2016 roku i od tego dnia pracownicy Ośrodka przyjmują wnioski na te świadczenia, a także prowadzą szereg działań informujących, ułatwiających składanie
   i wypełnianie wniosków.

   Pierwsze wypłaty świadczeń z programu zostały uruchomione
   22 kwietnia 2016 roku i przekazane zostały na wskazane przez wnioskodawców konta bankowe. Informuję, iż zapis ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (art.49 pkt 2) określa: zasady przyznawania i wypłatę świadczenia wychowawczego, dodatku wychowawczego lub dodatku do zryczałtowanej kwoty, o którym mowa
   art. 115 ust. 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
   i systemie pieczy zastępczej. W przypadku złożenia kompletnego wniosku w terminie (o którym mowa w ust. 1), następuje 3 miesięczny okres na jego realizację. Okres 3 miesiący przeznaczony jest na kompletowanie niezbędnej dokumentacji. Należy zauważyć , że bardzo dużo danych dotyczących wnioskodawcy i jego rodziny pracownicy Ośrodka pozyskują sami, korzystając z pomocy systemów utworzonych na potrzeby m.in. przyznawania świadczeń wychowawczych. Informuję również, że po skompletowaniu dalszych wniosków i wydaniu decyzji, które są natychmiast wykonalne Ośrodek Pomocy Społecznej będzie sukcesywnie wypłacał przyznane świadczenia wychowawcze.

   Dzień dobry Panie Wójcie. W dniu 05.01.2016 na stronie internetowej gminy Dzwola ukazała się informacja o nieodpłatnych poradach prawnych które to miały być udzielane w każdą środę w godz. od 9 do 13 w pok. nr 6. Byłam dwa razy w UG i nie zastałam nikogo kto mógłby mi udzielić porady prawnej. Proszę o odpowiedź dlaczego nie ma ww. porad prawnych. Dziękuję


   Witam.

                Na podstawie porozumieniem z dnia 15 października 2015 r., zawartego pomiędzy Gminą Dzwola a Powiatem Janowskim w celu realizacji zadania Powiatu „z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej”, Gmina Dzwola udostępniła Powiatowi lokal biurowy nr 6, znajdujący się w budynku Urzędu Gminy Dzwola. Powiat zobowiązał się wyznaczyć uprawnionych prawników do obsługi Punktu oraz zobowiązał się ponosić koszty z tego tytułu. Ustalono, że wyznaczeni do obsługi Prawnicy będą udzielać porad w każdą środę tygodnia. Nie stwierdzono przypadku, by zadanie to zgodnie z porozumieniem nie było realizowane. W każdą środę Prawnicy odbierali klucz z sekretariatu do wyznaczonego pomieszczenia. Należy zauważyć, że nie są to pracownicy Urzędu Gminy Dzwola i Gmina nie sprawuje nad Nimi nadzoru.

                W przypadku stwierdzenia nieobecności Prawników, proszę zgłaszać taki przypadek w sekretariacie Urzędu Gminy Dzwola. Wszystkie zgłoszenia zostaną przekazane wyznaczonej przez Powiat Janowski osobie odpowiedzialnej za realizację zadania.

                Jednocześnie przepraszam za brak udzielenia odpowiedzi w terminie. Było to podyktowane problemami technicznymi.

   Wójt  Gminy Dzwola

   Stanisław Rożek