Więcej o: Dzień Pracownika Socjalnego

Dzień Pracownika Socjalnego

„Starajmy się tak postępować i tak żyć,
by nikomu w naszej Ojczyźnie
nie brakowało dachu nad głową i chleba na stole,
by nikt nie czuł się samotny, pozostawiony bez opieki”
                                                                                 Jan Paweł II

Więcej „Dzień Pracownika Socjalnego”

Więcej o: Pomoc żywnościowa

Pomoc żywnościowa

Ośrodek  Pomocy Społecznej  w Dzwoli informuje mieszkańców Gminy Dzwola, że rusza Nowy Podprogram 2018  dla osób  potrzebujących pomocy w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Więcej „Pomoc żywnościowa”

Więcej o: Wyróżnienie dla Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Dzwolskiej

Wyróżnienie dla Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Dzwolskiej

W dniach 4-5 października 2018 roku odbyło się „Lubelskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2018” zorganizowane przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych we współpracy z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego oraz Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

Więcej „Wyróżnienie dla Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Dzwolskiej”

Więcej o: Pomoc materialna dla uczniów

Pomoc materialna dla uczniów

Wnioski o stypendium szkolne składa się w terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego.
 

Więcej „Pomoc materialna dla uczniów”