Więcej o: Pomoc materialna dla uczniów

Pomoc materialna dla uczniów

Wnioski o stypendium szkolne składa się w terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego.
 

Więcej „Pomoc materialna dla uczniów”

Więcej o: POPŻ Podprogram 2017– efekty

POPŻ Podprogram 2017– efekty

Ośrodek Pomocy Społecznej w  Dzwoli i Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Dzwolskiej informuje :
1. W ramach POPŻ Podprogram 2017, który był realizowany w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018 współpracowaliśmy z Bankiem Żywności z Lublinie, mieszczącym się przy ul. Młyńskiej 18, 20-406 Lublin,

Więcej „POPŻ Podprogram 2017– efekty”

Więcej o: Podziękowania

Podziękowania

Podziękowali nam za pomoc i uczestnictwo w Akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. Dziękujemy wszystkim Mieszkańcom Gminy Dzwola zaangażowanym w Akcję.

 

 

Więcej „Podziękowania”