Więcej o: Fundusz Sołecki 2020

Fundusz Sołecki 2020

Mieszkańcy Gminy Dzwola po raz kolejny zadecydują o przeznaczeniu środków w ramach Funduszu Sołeckiego. We wrześniu 2019 roku odbędzie się cykl corocznych zebrań sołeckich.  Na funkcjonowanie oraz zadania sołectw, w budżecie gminy na 2020 rok, zapewniona zostanie kwota 372.586,44. zł.  W przyszłym roku, sołectwa otrzymają na zadania własne od ponad 10 tys. zł do prawie 40 tys. zł, kwoty te uzależnione są od ilości mieszkańców w sołectwie.

Więcej “Fundusz Sołecki 2020”