Więcej o: 1 września 2019 roku – 80. rocznica wybuchu II wojny światowej – Pamiętamy

1 września 2019 roku – 80. rocznica wybuchu II wojny światowej – Pamiętamy

1 września 1939 roku Polska została zaatakowana przez Niemcy, a kilkanaście dni później 17 września przez Związek Sowiecki. Rozpoczęła się II wojna światowa.

Wojska niemieckie uderzyły na Polskę. 1 września 1939 roku o godzinie 4.45 niemiecki pancernik „Schleswig-Holstein” rozpoczął ostrzał Westerplatte.

Więcej “1 września 2019 roku – 80. rocznica wybuchu II wojny światowej – Pamiętamy”

Więcej o: Pomoc materialna dla uczniów w roku zkolnym 2019/2020

Pomoc materialna dla uczniów w roku zkolnym 2019/2020

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Dzwola.

Więcej “Pomoc materialna dla uczniów w roku zkolnym 2019/2020”

Więcej o: Gmina Dzwola na dożynkach w Godziszowie

Gmina Dzwola na dożynkach w Godziszowie

W niedzielę, 25 sierpnia 2019 r., w Godziszowie odbyły się dożynki Powiatu Janowskiego 2019. Jest to wydarzenie wieńczące ogromny trud pracy włożony przez polskich rolników podczas ostatnich żniw. Stanowi ono formę podziękowania Bogu za tegoroczne zbiory oraz wyraża prośbę o pomyślność zbiorów przyszłorocznych.

 

Więcej “Gmina Dzwola na dożynkach w Godziszowie”