Zakończony Podprogram 2020 w Programie Operacyjnym Pomocy Żywnościowej na lata 2014-2020 w Gminie Dzwola

Dobiegł końca Podprogram 2020 w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej na lata 2014-2020, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących. Organizacją pozarządową odpowiedzialną za realizację podprogramu, o którym mowa było Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Kocudzy Drugiej, które podjęło się jego realizacji.

Czytaj Więcej