Budżet Gminy Dzwola na 2022 rok

Dnia 28 grudnia 2021 roku na XXVI sesji  Radni Gminy Dzwola przyjęli budżet gminy na 2022 rok. Za przyjęciem budżetu głosowało 14 radnych, na 14 obecnych na Sesji. Wraz z uchwałą budżetową radni uchwalili Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2022-2028. Projekty WPF oraz budżetu gminy zostały przedłożone Regionalnej Izbie Obrachunkowej, która pozytywnie zaopiniowała dokumenty.

Czytaj Więcej


Informacja

Informacja dotycząca realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu numer 4 Zespołu Dzielnicowych Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim na okres od 01.01.2022 roku do 30 06.2022 roku.

Czytaj Więcej