Mieszkańcy Gminy Dzwola

Liczba mieszkańców Gminy Dzwola, wg dostępnych danych z ewidencji mieszkańców, na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi: 6.222 mieszkańców, od początku do końca 2021 roku zmniejszyła się o 74 osoby.

Czytaj Więcej