Pamiętaj o wymianie pieca!

Przypominamy Mieszkańcom naszej gminy, a także wszystkim osobom posiadającym źródło ogrzewania i spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej mniej niż 1MW (kocioł, kominek, piec, kuchnia węglowa) o obowiązującej na terenie województwa lubelskiego tzw. „uchwale antysmogowej” (uchwała Nr XXIII/388/2021) w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa lubelskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (obejmujących cały rok kalendarzowy), które podlegają kontroli.

Czytaj Więcej


Kontrola opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków

Informujemy, że na podstawie art.6 ust. 5a, 5aa i 5ab oraz art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Dzwola od 14 maja 2024 r. będą przeprowadzać kontrole w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dzwola.

Czytaj Więcej