Więcej o: Instalacje fotowoltaiczne, instalacje solarne oraz kotły C.O. na biomasę (pellet) zapisy chętnych do udziału w projekcie.

Instalacje fotowoltaiczne, instalacje solarne oraz kotły C.O. na biomasę (pellet) zapisy chętnych do udziału w projekcie.

Osoby  zainteresowane  przystąpieniem  do  projektu proszone są o wypełnienie i dostarczenie deklaracji wraz z ankietą do Urzędu Gminy Dzwola, pokój nr 22 i 17 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 czerwca 2019 roku.

Więcej “Instalacje fotowoltaiczne, instalacje solarne oraz kotły C.O. na biomasę (pellet) zapisy chętnych do udziału w projekcie.”

Więcej o: Raport o stanie Gminy Dzwola za 2018 rok

Raport o stanie Gminy Dzwola za 2018 rok

Rok 2019 jest pierwszym, w którym zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Wójt Gminy Dzwola, zobowiązany jest w terminie do dnia 31 maja przedstawić Radzie Gminy Dzwola raport o stanie gminy. Dokument ten obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady Gminy  i budżetu obywatelskiego.

Więcej “Raport o stanie Gminy Dzwola za 2018 rok”

Więcej o: Przyjmowanie wniosków o oszacowanie szkód w związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

Przyjmowanie wniosków o oszacowanie szkód w związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Dzwola długotrwałych opadów deszczu uprzejmie informuję, iż wszyscy poszkodowani mogą składać wnioski o szacowanie szkód. Wnioski przyjmowane będą do 4 czerwca 2019 r. do godz. 16:00 w Urzędzie Gminy Dzwola, pok. nr 16 sekretariat Urzędu Gminy Dzwola.

 

Więcej “Przyjmowanie wniosków o oszacowanie szkód w związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych”

Więcej o: Życzenia z okazji Dnia Pracownika Samorządowego

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Samorządowego

Z okazji Dnia Pracownika Samorządowego, składam wszystkim osobom, które współtworzą samorząd w Naszej Gminie Dzwola – Radnym, Sołtysom, członkom Rad Sołeckich, pracownikom Urzędu Gminy oraz pracownikom jednostek organizacyjnych Gminy, serdeczne gratulacje i szczere wyrazy uznania za dotychczasowe osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju Naszej Gminy.

 

Więcej “Życzenia z okazji Dnia Pracownika Samorządowego”

Więcej o: Dzień Działacza Kultury

Dzień Działacza Kultury

W tym roku Dzień Działacza Kultury odbył się 22 maja w Ośrodku Kultury w Modliborzycach.  Celem przewodnim organizowanego wydarzenia było uhonorowanie medalem zasłużonych działaczy kultury powiatu janowskiego, którzy wykazali się szczególnym zaangażowaniem w działania kulturowe na rzecz lokalnej społeczności i nie tylko.

 

Więcej “Dzień Działacza Kultury”