Paczki dla osób niepełnosprawnych z PFRON

W listopadzie b.r. Gmina Dzwola przystąpiła do programu finansowanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł IV. Realizacja programu została skierowana na Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli.

Czytaj Więcej