Kolejny sprzęt specjalny dla OSP Dzwola z Funduszu Sprawiedliwości

W dniu 22 grudnia 2021 r. Gmina Dzwola zakupiła dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzwoli wyposażenie specjalne oraz kamerę termowizyjną. Zakup powyższego sprzętu był możliwy dzięki uzyskanej przez Gminę dotacji ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Czytaj Więcej