Dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości dla jednostek OSP spoza KSRG

W dniu 23 grudnia 2021 r. Gmina Dzwola zakupiła kolejny sprzęt oraz wyposażenie specjalne dla jednostek OSP spoza Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Zakup powyższego sprzętu był możliwy dzięki uzyskanej przez Gminę dotacji ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Czytaj Więcej